Acta Pharmaceutica Sinica B


2018 Vol. 8 No. 3, 2018-06-25

Reviews

Editor Profile: Guest Editor of Special Column on Molecular Imaging and Theranostics

2018 , 8(3): 317-317   doi: 10.1016/j.apsb.2018.05.003

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Editorial for Molecular Imaging and Theranostics

Wei Lu

2018 , 8(3): 318-319   doi: 10.1016/j.apsb.2018.05.002

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Recent developments in multimodality fluorescence imaging probes

Jianhong Zhao, Junwei Chen, Shengnan Ma, Qianqian Liu, Lixian Huang, Xiani Chen, Kaiyan Lou, Wei Wang

2018 , 8(3): 320-338   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.010

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Fluorogen-activating proteins: beyond classical fluorescent proteins

Shengnan Xu, Hai-Yu Hu

2018 , 8(3): 339-348   doi: 10.1016/j.apsb.2018.02.001

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Surface-enhanced Raman nanoparticles for tumor theranostics applications

Yangyang Li, Qiaolin Wei, Fei Ma, Xin Li, Fengyong Liu, Min Zhou

2018 , 8(3): 349-359   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.007

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Radiopaque nano and polymeric materials for atherosclerosis imaging, embolization and other catheterization procedures

Li Tian, Linfeng Lu, James Feng, Marites P. Melancon

2018 , 8(3): 360-370   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.002

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Original Articles

The combined therapeutic effects of 131iodine-labeled multifunctional copper sulfide-loaded microspheres in treating breast cancer

Qiufang Liu, Yuyi Qian, Panli Li, Sihang Zhang, Zerong Wang, Jianjun Liu, Xiaoguang Sun, Michael Fulham, Dagan Feng, Zhigang Chen, Shaoli Song, Wei Lu, Gang Huang

2018 , 8(3): 371-380   doi: 10.1016/j.apsb.2018.04.001

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Design of SERS nanoprobes for Raman imaging: materials, critical factors and architectures

Mingwang Li, Yuanyuan Qiu, Chenchen Fan, Kai Cui, Yongming Zhang, Zeyu Xiao

2018 , 8(3): 381-389   doi: 10.1016/j.apsb.2018.01.010

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

131I-Evans blue: evaluation of necrosis targeting property and preliminary assessment of the mechanism in animal models

Qiaomei Jin, Xin Shan, Qi Luo, Dongjian Zhang, Yuanyu Zhao, Nan Yao, Fei Peng, Dejian Huang, Zhiqi Yin, Wei Liu, Jian Zhang

2018 , 8(3): 390-400   doi: 10.1016/j.apsb.2017.08.002

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

C19-Diterpenoid alkaloid arabinosides from an aqueous extract of the lateral root of Aconitum carmichaelii and their analgesic activities

Qinglan Guo, Huan Xia, Xianhua Meng, Gaona Shi, Chengbo Xu, Chenggen Zhu, Tiantai Zhang, Jiangong Shi

2018 , 8(3): 409-419   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.009

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Nanoparticles with high payloads of pipemidic acid, a poorly soluble crystalline drug: druginitiated polymerization and self-assembly approach

Elisabetta Pancani, Mario Menendez-Miranda, Alexandra Pastor, François Brisset, Marie-Françoise Bernet-Camard, Didier Desmaële, Ruxandra Gref

2018 , 8(3): 420-431   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.008

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Implantable sandwich PHBHHx film for burstfree controlled delivery of thymopentin peptide

Ke Peng, Chengyu Wu, Guoxu Wei, Jinghui Jiang, Zhirong Zhang, Xun Sun

2018 , 8(3): 432-439   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.003

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Inhalation treatment of primary lung cancer using liposomal curcumin dry powder inhalers

Tongtong Zhang, Yanming Chen, Yuanyuan Ge, Yuzhen Hu, Miao Li, Yiguang Jin

2018 , 8(3): 440-448   doi: 10.1016/j.apsb.2018.03.004

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Synergistic immunoreaction of acupuncture-like dissolving microneedles containing thymopentin at acupoints in immune-suppressed rats

Qian Zhang, Chuncao Xu, Shiqi Lin, Huanbin Zhou, Gangtao Yao, Hu Liu, Lili Wang, Xin Pan, Guilan Quan, Chuanbin Wu

2018 , 8(3): 449-457   doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.006

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Integrated metabolomic and transcriptomic analyses revealed the distribution of saponins in Panax notoginseng

Guangfei Wei, Linlin Dong, Juan Yang, Lianjuan Zhang, Jiang Xu, Feng Yang, Ruiyang Cheng, Ran Xu, Shilin Chen

2018 , 8(3): 458-465   doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.010

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Plastome-wide comparison reveals new SNV resources for the authentication of Dendrobium huoshanense and its corresponding medicinal slice (Huoshan Fengdou)

Zhitao Niu, Jiajia Pan, Qingyun Xue, Shuying Zhu, Wei Liu, Xiaoyu Ding

2018 , 8(3): 466-477   doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.004

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Activation of an unconventional meroterpenoid gene cluster in Neosartorya glabra leads to the production of new berkeleyacetals

Tao Zhang, Jun Wan, Zhajun Zhan, Jian Bai, Bingyu Liu, Youcai Hu

2018 , 8(3): 478-487   doi: 10.1016/j.apsb.2017.12.005

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Biomonitoring for traditional herbal medicinal products using DNA metabarcoding and single molecule, real-time sequencing

Tianyi Xin, Zhichao Xu, Jing Jia, Christine Leon, Songnian Hu, Yulin Lin, Subramanyam Ragupathy, Jingyuan Song, Steven G. Newmaster

2018 , 8(3): 488-497   doi: 10.1016/j.apsb.2017.10.001

Abstract ()   Html ()   PDF ( )

Short Communication

A novel nitroreductase-enhanced MRI contrast agent and its potential application in bacterial imaging

Yun Liu, Leilei Zhang, Marc Nazare, Qingqiang Yao, Hai-Yu Hu

2018 , 8(3): 401-408   doi: 10.1016/j.apsb.2017.11.001

Abstract ()   Html ()   PDF ( )