Acta Pharmaceutica Sinica B


2012 Vol. 2 No. 6, 2012-12-25

Reviews

Original Articles

Salmonella typhimurium strain SL7207 induces apoptosis and inhibits the growth of HepG2 hepatoma cells in vitro and in vivo

Baowei Li, Hongwei He, Shenghua Zhang, Wuli Zhao, Naren Li, Rongguang Shao

2012 , 2(6): 562-568   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Galangin and TRAIL cooperate to suppress A549 lung cancer proliferation via apoptosis and p38 MAPK activation

Wenjing Zhang, Qilai Huang, Zichun Hua

2012 , 2(6): 569-574   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and antiviral activities of a novel class of thioflavone and flavonoid analogues

Dajun Zhang, Xingyue Ji, Rongmei Gao, Huiqiang Wang, Shuai Meng, Zhaojin Zhong, Yuhuan Li, Jiandong Jiang, Zhuorong Li

2012 , 2(6): 575-580   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and biological evaluation of 8-substituted berberine derivatives as novel anti-mycobacterial agents

Yanxiang Wang, Haigen Fu, Yinghong Li, Jiandong Jiang, Danqing Song

2012 , 2(6): 581-587   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel phenyl-urea derivatives as dual-target ligands that can activate both GK and PPARγ

Lijian Zhang, Kang Tian, Yongqiang Li, Lei Lei, Aifang Qin, Lijuan Zhang, Hongrui Song, Lianchao Huo, Lijing Zhang, Xiaofeng Jin, Zhufang Shen, Zhiqiang Feng

2012 , 2(6): 588-597   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

C-glycosylflavones from the leaves of Iris tectorum

Yuhan Ma, Huan Li, Binbin Lin, Guokai Wang, Minjian Qin

2012 , 2(6): 598-601   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Simultaneous chromatographic fingerprinting and quantitative analysis of flavonoids in Pollen Typhae by highperformance capillary electrophoresis

Le Han, Xunhong Liu, Nianyun Yang, Junsong Li, Baochang Cai, Shi Cheng

2012 , 2(6): 602-609   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Doxorubicin-loaded zein in situ gel for interstitial chemotherapy of colorectal cancer

Ning Shen, Jie Hu, Linan Zhang, Li Zhang, Yongjun Sun, Yinghua Xie, Shaomei Wu, Lei Liu, Zibin Gao

2012 , 2(6): 610-614   doi:

Abstract ()     Html (0)    PDF ()