Acta Pharmaceutica Sinica B


2016 Vol. 6 No. 2, 2016-04-25

Reviews

Targeting hyaluronan for the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Norihiro Sato, Xiao-Bo Cheng, Shiro Kohi, Atsuhiro Koga, Keiji Hirata

2016 , 6(2): 101-105  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Injected nanocrystals for targeted drug delivery

Yi Lu, Ye Li, Wei Wu

2016 , 6(2): 106-113  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Feature

Editorial to the Feature article “Artemisinin anti-malarial drugs in China”

Editorial by Ao Zhang

2016 , 6(2): 114-114  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Artemisinin anti-malarial drugs in China

Zongru Guo

2016 , 6(2): 115-124  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Mechanistic studies of the transport of peimine in the Caco-2 cell model

Lihua Chen, Xueping Lu, Xinli Liang, Dandan Hong, Zhiyu Guan, Yongmei Guan, Weifeng Zhu

2016 , 6(2): 125-131  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Sodium humate accelerates cutaneous wound healing by activating TGF-β/Smads signaling pathway in rats

Yuanyuan Ji, Aijun Zhang, Xiaobin Chen, Xiaoxia Che, Kai Zhou, Zhidong Wang

2016 , 6(2): 132-140  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Three pairs of alkaloid enantiomers from the root of Isatis indigotica

Yufeng Liu, Xiaoliang Wang, Minghua Chen, Sheng Lin, Li Li, Jiangong Shi

2016 , 6(2): 141-147  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Flavonoid profiling of a traditional Chinese medicine formula of Huangqin Tang using high performance liquid chromatography

Tao Li, Shuaixing Zhuang, Yiwei Wang, Yanli Wang, Weihao Wang, Huihui Zhang, Li Chen, Dunfang Wang, Zhongming Zhou, Weipeng Yang

2016 , 6(2): 148-157  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Intracellular pharmacokinetic study of zidovudine and its phosphorylated metabolites

Lingli Mu, Rui Zhou, Fang Tang, Xingling Liu, Sanwang Li, Feifan Xie, Xiang Xie, Jie Peng, Peng Yu

2016 , 6(2): 158-162  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Comparison of drug release from liquid crystalline monoolein dispersions and solid lipid nanoparticles using a flow cytometric technique

Mohamed Z. Dawoud, Mohamed Nasr

2016 , 6(2): 163-169  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Investigation of free amino acid, total phenolics, antioxidant activity and purine alkaloids to assess the health properties of non-Camellia tea

Wu Bi, Chunnian He, Yunyun Ma, Jie Shen, Linghua Harris Zhang, Yong Peng, Peigen Xiao

2016 , 6(2): 170-181  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()