Acta Pharmaceutica Sinica B


2018 Vol. 8 No. 2, 2018-04-25

Reviews

Anti-retroviral drugs: current state and development in the next decade

Xingquan Zhang

2018 , 8(2): 131-136  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

An updated overview on the development of new photosensitizers for anticancer photodynamic therapy

Juan Zhang, Chengshi Jiang, João Paulo Figueiró Longo, Ricardo Bentes Azevedo, Hua Zhang, Luis Alexandre Muehlmann

2018 , 8(2): 137-146  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Designing the new generation of intelligent biocompatible carriers for protein and peptide delivery

Angela M. Wagner, Margaret P. Gran, Nicholas A. Peppas

2018 , 8(2): 147-164  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Mesoporous silica nanoparticles for drug and gene delivery

Yixian Zhou, Guilan Quan, Qiaoli Wu, Xiaoxu Zhang, Boyi Niu, Biyuan Wu, Ying Huang, Xin Pan, Chuanbin Wu

2018 , 8(2): 165-177  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

1,25-Dihydroxyvitamin D3 protects obese rats from metabolic syndrome via promoting regulatory T cell-mediated resolution of inflammation

Wen Jin, Bing Cui, Pingping Li, Fang Hua, Xiaoxi Lv, Jichao Zhou, Zhuowei Hu, Xiaowei Zhang

2018 , 8(2): 178-187  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A pilot study of the modulation of sirtuins on arylamine N-acetyltransferase 1 and 2 enzymatic activity

Eneida Turiján-Espinoza, Rául Alejandro Salazar-González, Edith Elena Uresti-Rivera, Gloria Estela Hernández-Hernández, Montserrat Ortega-Juárez, Rosa Milán, Diana Portales-Pérez

2018 , 8(2): 188-199  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Establishment of pseudovirus infection mouse models for in vivo pharmacodynamics evaluation of filovirus entry inhibitors

Qing Chen, Ke Tang, Xiaoyu Zhang, Panpan Chen, Ying Guo

2018 , 8(2): 200-208  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A novel quantified bitterness evaluation model for traditional Chinese herbs based on an animal ethology principle

Xue Han, Hong Jiang, Li Han, Xi Xiong, Yanan He, Chaomei Fu, Runchun Xu, Dingkun Zhang, Junzhi Lin, Ming Yang

2018 , 8(2): 209-217  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Beneficial effects of Houttuynia cordata polysaccharides on “two-hit” acute lung injury and endotoxic fever in rats associated with anti-complementary activities

Yan Lu, Yun Jiang, Lijun Ling, Yunyi Zhang, Hong Li, Daofeng Chen

2018 , 8(2): 218-227  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Separation and simultaneous quantitation of PGF2α and its epimer 8-iso-PGF2α using modifier-assisted differential mobility spectrometry tandem mass spectrometry

Chunsu Liang, Hui Sun, Xiangjun Meng, Lei Yin, J. Paul Fawcett, Huaidong Yu, Ting Liu, Jingkai Gu

2018 , 8(2): 228-234  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Rapid and sensitive liquid chromatography-tandem mass spectrometric method for the quantitative determination of potentially harmful substance 5,5'-oxydimethylenebis (2-furfural) in traditional Chinese medicine injections

Qingce Zang, Yang Gao, Luojiao Huang, Jiuming He, Sheng Lin, Hongtao Jin, Ruiping Zhang, Zeper Abliz

2018 , 8(2): 235-241  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Correlation analysis between the chemical contents and bioactivity for the quality control of Alismatis Rhizoma

Xiaoxv Gao, Chengpeng Sun, Zhenglong Yu, Jian Cang, Xiangge Tian, Xiaokui Huo, Lei Feng, Xinguang Liu, Chao Wang, Baojing Zhang, Xiaochi Ma

2018 , 8(2): 242-251  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Comparative untargeted proteomic analysis of ADME proteins and tumor antigens for tumor cell lines

Xiaomei Gu, Qing Xiao, Qian Ruan, Yuezhong Shu, Ashok Dongre, Ramaswamy Iyer, W. Griffith Humphreys, Yurong Lai

2018 , 8(2): 252-260  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Liposomes and lipid disks traverse the BBB and BBTB as intact forms as revealed by two-step Förster resonance energy transfer imaging

Tongcheng Dai, Kuan Jiang, Weiyue Lu

2018 , 8(2): 261-271  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Rhizospheric microbial communities are driven by Panax ginseng at different growth stages and biocontrol bacteria alleviates replanting mortality

Linlin Dong, Jiang Xu, Lianjuan Zhang, Ruiyang Cheng, Guangfei Wei, He Su, Juan Yang, Jun Qian, Ran Xu, Shilin Chen

2018 , 8(2): 272-282  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Biosynthesis of antibiotic chuangxinmycin from Actinoplanes tsinanensis

Yuanyuan Shi, Zhibo Jiang, Xingxing Li, Lijie Zuo, Xuan Lei, Liyan Yu, Linzhuan Wu, Jiandong Jiang, Bin Hong

2018 , 8(2): 283-294  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Genomic survey of bZIP transcription factor genes related to tanshinone biosynthesis in Salvia miltiorrhiza

Yu Zhang, Zhichao Xu, Aijia Ji, Hongmei Luo, Jingyuan Song

2018 , 8(2): 295-305  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

Antihyperuricemic effect of mangiferin aglycon derivative J99745 by inhibiting xanthine oxidase activity and urate transporter 1 expression in mice

Zhizhen Qin, Shoubao Wang, Yihuang Lin, Ying Zhao, Shengqian Yang, Junke Song, Tao Xie, Jinlong Tian, Song Wu, Guanhua Du

2018 , 8(2): 306-315  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()