Acta Pharmaceutica Sinica B


2019 Vol. 9 No. 1, 2019-02-25

Special Column: Enhancement of Dissolution and Oral Bioavailability of Poorly Water-Soluble Drugs

Editor Profiles: Guest Editors of Special Issue on Enhancement of Dissolution and Oral Bioavailability of Poorly Water-soluble Drugs

2019 , 9(1): 1-1  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Editorial: Persistent endeavors for the enhancement of dissolution and oral bioavailability

Wei Wu, Yi Lu, Jianping Qi

2019 , 9(1): 2-3  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Reviews

Application of flash nanoprecipitation to fabricate poorly water-soluble drug nanoparticles

Jinsong Tao, Shing Fung Chow, Ying Zheng

2019 , 9(1): 4-18  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Advances in coamorphous drug delivery systems

Qin Shi, Sakib M. Moinuddin, Ting Cai

2019 , 9(1): 19-35  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Adapting liposomes for oral drug delivery

Haisheng He, Yi Lu, Jianping Qi, Quangang Zhu, Zhongjian Chen, Wei Wu

2019 , 9(1): 36-48  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Emerging transporter-targeted nanoparticulate drug delivery systems

Hongyan Su, Yan Wang, Shuo Liu, Yue Wang, Qian Liu, Guangxuan Liu, Qin Chen

2019 , 9(1): 49-58  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

The effects of pH, surfactant, ion concentration, coformer, and molecular arrangement on the solubility behavior of myricetin cocrystals

Shuzhen Ren, Mingyu Liu, Chao Hong, Guowen Li, Jiabin Sun, Jianying Wang, Lei Zhang, Yan Xie

2019 , 9(1): 59-73  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Selenium-layered nanoparticles serving for oral delivery of phytomedicines with hypoglycemic activity to synergistically potentiate the antidiabetic effect

Wenji Deng, Huan Wang, Baojian Wu, Xingwang Zhang

2019 , 9(1): 74-86  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Intestinal uptake of barley protein-based nanoparticles for β-carotene delivery

Guangyu Liu, Ying Zhou, Lingyun Chen

2019 , 9(1): 87-96  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Drug nanoclusters formed in confined nano-cages of CD-MOF: dramatic enhancement of solubility and bioavailability of azilsartan

Yuanzhi He, Wei Zhang, Tao Guo, Guoqing Zhang, Wei Qin, Liu Zhang, Caifen Wang, Weifeng Zhu, Ming Yang, Xiaoxiao Hu, Vikramjeet Singh, Li Wu, Ruxandra Gref, Jiwen Zhang

2019 , 9(1): 97-106  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Supersaturated polymeric micelles for oral silybin delivery: the role of the Soluplus-PVPVA complex

Chunliu Zhu, Shuang Gong, Jinsong Ding, Miaorong Yu, Ejaj Ahmad, Yi Feng, Yong Gan

2019 , 9(1): 107-117  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development of carrier-free nanocrystals of poorly water-soluble drugs by exploring metastable zone of nucleation

Xiaoting Ren, Jianping Qi, Wei Wu, Zongning Yin, Tonglei Li, Yi Lu

2019 , 9(1): 118-127  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Preparation and characterization of multimodal hybrid organic and inorganic nanocrystals of camptothecin and gold

Christin P. Hollis, Alan K. Dozier, Barbara L. Knutson, Tonglei Li

2019 , 9(1): 128-134  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cordycepin promotes browning of white adipose tissue through an AMP-activated protein kinase (AMPK)-dependent pathway

Guihong Qi, Yue Zhou, Xiaopo Zhang, Jiaqi Yu, Xin Li, Xiaoxue Cao, Chongming Wu, Peng Guo

2019 , 9(1): 135-143  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel fluorescent probes of 10-hydroxyevodiamine: autophagy and apoptosis-inducing anticancer mechanisms

Shuqiang Chen, Guoqiang Dong, Shanchao Wu, Na Liu, Wannian Zhang, Chunquan Sheng

2019 , 9(1): 144-156  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmacometabolomic prediction of individual differences of gastrointestinal toxicity complicating myelosuppression in rats induced by irinotecan

Yiqiao Gao, Wei Li, Jiaqing Chen, Xu Wang, Yingtong Lv, Yin Huang, Zunjian Zhang, Fengguo Xu

2019 , 9(1): 157-166  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Efficient lung cancer-targeted drug delivery via a nanoparticle/MSC system

Xusheng Wang, Haiyan Chen, Xiaowei Zeng, Wenpeng Guo, Yu Jin, Shan Wang, Ruiyun Tian, Yanjiang Han, Ling Guo, Jimin Han, Yaojiong Wu, Lin Mei

2019 , 9(1): 167-176  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Deep learning for in vitro prediction of pharmaceutical formulations

Yilong Yang, Zhuyifan Ye, Yan Su, Qianqian Zhao, Xiaoshan Li, Defang Ouyang

2019 , 9(1): 177-185  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Interaction between human serum albumin and cholesterol-grafted polyglutamate as the potential carriers of protein drugs

Xiangxue Lyu, Qiufen Zhang, Dehai Liang, Yanbin Huang

2019 , 9(1): 186-193  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

Exploring the utility of the Chasing Principle: influence of drug-free SNEDDS composition on solubilization of carvedilol, cinnarizine and R3040 in aqueous suspension

Scheyla Daniela Siqueira Jørgensen, Thomas Rades, Huiling Mu, Kirsten Graeser, Anette Müllertz

2019 , 9(1): 194-201  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()