Acta Pharmaceutica Sinica B


2019 Vol. 9 No. 4, 2019-08-25

Reviews

Development of precision medicine approaches based on inter-individual variability of BCRP/ABCG2

Liming Chen, Jose E. Manautou, Theodore P. Rasmussen, Xiao-bo Zhong

2019 , 9(4): 659-674  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Red blood cell membrane-camouflaged nanoparticles:a novel drug delivery system for antitumor application

Qing Xia, Yongtai Zhang, Zhe Li, Xuefeng Hou, Nianping Feng

2019 , 9(4): 675-689  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Matrine attenuates oxidative stress and cardiomyocyte apoptosis in doxorubicin-induced cardiotoxicity via maintaining AMPKα/UCP2 pathway

Can Hu, Xin Zhang, Wenying Wei, Ning Zhang, Haiming Wu, Zhenguo Ma, Lingli Li, Wei Deng, Qizhu Tang

2019 , 9(4): 690-701  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ablation of gut microbiota alleviates obesity-induced hepatic steatosis and glucose intolerance by modulating bile acid metabolism in hamsters

Lulu Sun, Yuanyuan Pang, Xuemei Wang, Qing Wu, Huiying Liu, Bo Liu, George Liu, Min Ye, Wei Kong, Changtao Jiang

2019 , 9(4): 702-710  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Aspirin alleviates endothelial gap junction dysfunction through inhibition of NLRP3 inflammasome activation in LPS-induced vascular injury

Xing Zhou, Yanjiao Wu, Lifeng Ye, Yunting Wang, Kaimin Zhang, Lingjun Wang, Yi Huang, Lei Wang, Shaoxiang Xian, Yang Zhang, Yang Chen

2019 , 9(4): 711-723  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Emodin alleviates cardiac fibrosis by suppressing activation of cardiac fibroblasts via upregulating metastasis associated protein 3

Dan Xiao, Yue Zhang, Rui Wang, Yujie Fu, Tong Zhou, Hongtao Diao, Zhixia Wang, Yuan Lin, Zhange Li, Lin Wen, Xujuan Kang, Philipp Kopylov, Dmitri Shchekochikhin, Yong Zhang, Baofeng Yang

2019 , 9(4): 724-733  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cardamonin from a medicinal herb protects against LPS-induced septic shock by suppressing NLRP3 inflammasome

Zhilei Wang, Guang Xu, Yuan Gao, Xiaoyan Zhan, Nan Qin, Shubin Fu, Ruisheng Li, Ming Niu, Jiabo Wang, Youping Liu, Xiaohe Xiao, Zhaofang Bai

2019 , 9(4): 734-744  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Silibinin ameliorates hepatic lipid accumulation and oxidative stress in mice with non-alcoholic steatohepatitis by regulating CFLAR-JNK pathway

Yayun Liu, Wei Xu, Ting Zhai, Jiaojiao You, Yong Chen

2019 , 9(4): 745-757  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Regulation of microbiota-GLP1 axis by sennoside A in diet-induced obese mice

Jiamei Le, Xiaoying Zhang, Weiping Jia, Yong Zhang, Juntao Luo, Yongning Sun, Jianping Ye

2019 , 9(4): 758-768  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Up-regulation of glycolipid transfer protein by bicyclol causes spontaneous restriction of hepatitis C virus replication

Meng-Hao Huang, Hu Li, Rong Xue, Jianrui Li, Lihua Wang, Junjun Cheng, Zhouyi Wu, Wenjing Li, Jinhua Chen, Xiaoqin Lv, Qiang Li, Pei Lan, Limin Zhao, Yongfeng Yang, Zonggen Peng, Jiandong Jiang

2019 , 9(4): 769-781  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Chrysophanol protects against doxorubicin-induced cardiotoxicity by suppressing cellular PARylation

Jing Lu, Jingyan Li, Yuehuai Hu, Zhen Guo, Duanping Sun, Panxia Wang, Kaiteng Guo, Dayue Darrel Duan, Si Gao, Jianmin Jiang, Junjian Wang, Peiqing Liu

2019 , 9(4): 782-793  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development of the triazole-fused pyrimidine derivatives as highly potent and reversible inhibitors of histone lysine specific demethylase 1 (LSD1/KDM1A)

Zhonghua Li, Lina Ding, Zhongrui Li, Zhizheng Wang, Fengzhi Suo, Dandan Shen, Taoqian Zhao, Xudong Sun, Junwei Wang, Ying Liu, Liying Ma, Bing Zhao, Pengfei Geng, Bin Yu, Yichao Zheng, Hongmin Liu

2019 , 9(4): 794-808  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel C-17 spirost protostane-type triterpenoids from Alisma plantago-aquatica with antiinflammatory activity in Caco-2 cells

Qinghao Jin, Jianqing Zhang, Jinjun Hou, Min Lei, Chen Liu, Xia Wang, Yong Huang, Shuai Yao, Bang Yeon Hwang, Wanying Wu, Dean Guo

2019 , 9(4): 809-818  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Multifunctional polymeric micelle-based chemo-immunotherapy with immune checkpoint blockade for efficient treatment of orthotopic and metastatic breast cancer

Jiaojie Wei, Yang Long, Rong Guo, Xinlei Liu, Xian Tang, Jingdong Rao, Sheng Yin, Zhirong Zhang, Man Li, Qin He

2019 , 9(4): 819-831  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

GLUT1-mediated effective anti-miRNA21 pompon for cancer therapy

Qin Guo, Chao Li, Wenxi Zhou, Xinli Chen, Yu Zhang, Yifei Lu, Yujie Zhang, Qinjun Chen, Donghui Liang, Tao Sun, Chen Jiang

2019 , 9(4): 832-842  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Menthol-modified casein nanoparticles loading 10-hydroxycamptothecin for glioma targeting therapy

Caifang Gao, Jianming Liang, Ying Zhu, Chengli Ling, Zhekang Cheng, Ruixiang Li, Jing Qin, Weigen Lu, Jianxin Wang

2019 , 9(4): 843-857  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cholesterol-tuned liposomal membrane rigidity directs tumor penetration and anti-tumor effect

Hangyi Wu, Miaorong Yu, Yunqiu Miao, Shufang He, Zhuo Dai, Wenyi Song, Yuan Liu, Sha Song, Ejaj Ahmad, Dongkai Wang, Yong Gan

2019 , 9(4): 858-870  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()