Acta Pharmaceutica Sinica B


2019 Vol. 9 No. 5, 2019-10-25

Reviews

Targeting the untargetable KRAS in cancer therapy

Pingyu Liu, Yijun Wang, Xin Li

2019 , 9(5): 871-879  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Structural simplification:an efficient strategy in lead optimization

Shengzheng Wang, Guoqiang Dong, Chunquan Sheng

2019 , 9(5): 880-901  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Multifunctional oral delivery systems for enhanced bioavailability of therapeutic peptides/proteins

Ying Han, Zhonggao Gao, Liqing Chen, Lin Kang, Wei Huang, Mingji Jin, Qiming Wang, You Han Bae

2019 , 9(5): 902-922  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Inactivation of TFEB and NF-κB by marchantin M alleviates the chemotherapy-driven protumorigenic senescent secretion

Huanmin Niu, Lilin Qian, Bin Sun, Wenjian Liu, Fang Wang, Qian Wang, Xiaotian Ji, Yanhai Luo, Effat Un Nesa, Hongxiang Lou, Huiqing Yuan

2019 , 9(5): 923-936  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synergistic antitumor activity of artesunate and HDAC inhibitors through elevating heme synthesis via synergistic upregulation of ALAS1 expression

Cai-Ping Chen, Kun Chen, Zhiqi Feng, Xiaoan Wen, Hongbin Sun

2019 , 9(5): 937-951  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Direct interaction of DNMT inhibitors to PrPC suppresses pathogenic process of prion

Dae-Hwan Kim, Chunyan Ren, Chongsuk Ryou, Jiaojie Li

2019 , 9(5): 952-959  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Improvement in affinity and thermostability of a fully human antibody against interleukin-17A by yeast-display technology and CDR grafting

Wei Sun, Zhaona Yang, Heng Lin, Ming Liu, Chenxi Zhao, Xueying Hou, Zhuowei Hu, Bing Cui

2019 , 9(5): 960-972  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Kinsenoside attenuates osteoarthritis by repolarizing macrophages through inactivating NF-κB/MAPK signaling and protecting chondrocytes

Feng Zhou, Jingtian Mei, Xiuguo Han, Hanjun Li, Shengbing Yang, Minqi Wang, Linyang Chu, Han Qiao, Tingting Tang

2019 , 9(5): 973-985  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cilastatin protects against imipenem-induced nephrotoxicity via inhibition of renal organic anion transporters (OATs)

Xiaokui Huo, Qiang Meng, Changyuan Wang, Yanna Zhu, Zhihao Liu, Xiaodong Ma, Xiaochi Ma, Jinyong Peng, Huijun Sun, Kexin Liu

2019 , 9(5): 986-996  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Orthogonal assays for the identification of inhibitors of the single-stranded nucleic acid binding protein YB-1

Alexander J. Trevarton, Yan Zhou, Dehua Yang, Gordon W. Rewcastle, Jack U. Flanagan, Antony Braithwaite, Peter R. Shepherd, Cristin G. Print, Ming-Wei Wang, Annette Lasham

2019 , 9(5): 997-1007  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Upregulation of miR-489-3p and miR-630 inhibits oxaliplatin uptake in renal cell carcinoma by targeting OCT2

Lu Chen, Le Chen, Zhiyuan Qin, Jinxiu Lei, Sheng Ye, Kui Zeng, Hua Wang, Meidan Ying, Jianqing Gao, Su Zeng, Lushan Yu

2019 , 9(5): 1008-1020  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

MCC1019, a selective inhibitor of the Polo-box domain of Polo-like kinase 1 as novel, potent anticancer candidate

Sara Abdelfatah, Angela Berg, Qi Huang, Li Jun Yang, Sami Hamdoun, Anette Klinger, Henry J. Greten, Edmond Fleischer, Thorsten Berg, Vincent K. W. Wong, Thomas Efferth

2019 , 9(5): 1021-1034  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

High degree of pharmacokinetic compatibility exists between the five-herb medicine XueBiJing and antibiotics comedicated in sepsis care

Jian Li, Olajide E. Olaleye, Xuan Yu, Weiwei Jia, Junling Yang, Chuang Lu, Songqiao Liu, Jingjing Yu, Xiaona Duan, Yaya Wang, Kai Dong, Rongrong He, Chen Cheng, Chuan Li

2019 , 9(5): 1035-1049  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Injectable peptide hydrogel as intraperitoneal triptolide depot for the treatment of orthotopic hepatocellular carcinoma

Xiyue Zhao, Xiaoyu Liu, Pengcheng Zhang, Yiran Liu, Wei Ran, Ying Cai, Junyang Wang, Yihui Zhai, Guanru Wang, Yaping Ding, Yaping Li

2019 , 9(5): 1050-1060  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Actively priming autophagic cell death with novel transferrin receptor-targeted nanomedicine for synergistic chemotherapy against breast cancer

Dong Mei, Binlong Chen, Bing He, Haibin Liu, Zhiqiang Lin, Jialiang Lin, Xiaoyan Zhang, Ning Sun, Libo Zhao, Xiaoling Wang, Qiang Zhang

2019 , 9(5): 1061-1077  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Policy Forum

New era of drug innovation in China

Xuan Ye, Qingli Wang, Haixue Wang

2019 , 9(5): 1084-1085  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()