Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 2, 2020-02-25

Reviews

PXR: a center of transcriptional regulation in cancer

Yaqi Xing, Jiong Yan, Yongdong Niu

2020 , 10(2): 197-206  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Degradation of proteins by PROTACs and other strategies

Yang Wang, Xueyang Jiang, Feng Feng, Wenyuan Liu, Haopeng Sun

2020 , 10(2): 207-238  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Biomimetic carbon nanotubes for neurological disease therapeutics as inherent medication

Chenyang Xiang, Yuxuan Zhang, Weisheng Guo, Xing-Jie Liang

2020 , 10(2): 239-248  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Abnormal metabolism of gut microbiota reveals the possible molecular mechanism of nephropathy induced by hyperuricemia

Libin Pan, Pei Han, Shurong Ma, Ran Peng, Can Wang, Weijia Kong, Lin Cong, Jie Fu, Zhengwei Zhang, Hang Yu, Yan Wang, Jiandong Jiang

2020 , 10(2): 249-261  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Optimized functional and structural design of dual-target LMRAP, a bifunctional fusion protein with a 25-amino-acid antitumor peptide and GnRH Fc fragment

Meng Li, Hanmei Xu, Junzhi Wang

2020 , 10(2): 262-275  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A novel S1P1 modulator IMMH002 ameliorates psoriasis in multiple animal models

Jing Jin, Nina Xue, Yuan Liu, Rong Fu, Mingjin Wang, Ming Ji, Fangfang Lai, Jinping Hu, Xiaojian Wang, Qiong Xiao, Xiaoying Zhang, Dali Yin, Liping Bai, Xiaoguang Chen, Shuan Rao

2020 , 10(2): 276-288  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

PCC0208017, a novel small-molecule inhibitor of MARK3/MARK4, suppresses glioma progression in vitro and in vivo

Fangfang Li, Zongliang Liu, Heyuan Sun, Chunmei Li, Wenyan Wang, Liang Ye, Chunhong Yan, Jingwei Tian, Hongbo Wang

2020 , 10(2): 289-300  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic acid ameliorated aberrant metabolic landscape and inhibited autophagy in glioblastoma

Wan Li, Liwen Ren, Xiangjin Zheng, Jinyi Liu, Jinhua Wang, Tengfei Ji, Guanhua Du

2020 , 10(2): 301-312  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Lineage reprogramming of fibroblasts into induced cardiac progenitor cells by CRISPR/Cas9-based transcriptional activators

Jianglin Wang, Xueyan Jiang, Lixin Zha, Shengjia Zu, Xiantong Che, Lingmin Zhan, Zhongxiao Li, Xiaoya Zha, Yuyan Qi, Xinke Zho, Xi-Yong Yu

2020 , 10(2): 313-326  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nobiletin and its derivatives overcome multidrug resistance (MDR) in cancer: total synthesis and discovery of potent MDR reversal agents

Senling Feng, Huifang Zhou, Deyan Wu, Dechong Zheng, Biao Qu, Ruiming Liu, Chen Zhang, Zhe Li, Ying Xie, Hai-Bin Luo

2020 , 10(2): 327-343  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Improving the positional adaptability: structurebased design of biphenyl-substituted diaryltriazines as novel non-nucleoside HIV-1 reverse transcriptase inhibitors

Kaijun Jin, Minjie Liu, Chunlin Zhuang, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Ge Meng, Fener Chen

2020 , 10(2): 344-357  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cdk5 knocking out mediated by CRISPR-Cas9 genome editing for PD-L1 attenuation and enhanced antitumor immunity

Huan Deng, Songwei Tan, Xueqin Gao, Chenming Zou, Chenfeng Xu, Kun Tu, Qingle Song, Fengjuan Fan, Wei Huang, Zhiping Zhang

2020 , 10(2): 358-373  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

Whole-genome sequencing and analysis of the Chinese herbal plant Gelsemium elegans

Yisong Liu, Qi Tang, Pi Cheng, Mingfei Zhu, Hui Zhang, Jiazhe Liu, Mengting Zuo, Chongyin Huang, Changqiao Wu, Zhiliang Sun, Zhaoying Liu

2020 , 10(2): 374-382  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()