Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 3, 2020-03-25

Reviews

Disturbed Yin-Yang balance:stress increases the susceptibility to primary and recurrent infections of herpes simplex virus type 1

Chang Yan, Zhuo Luo, Wen Li, Xue Li, Robert Dallmann, Hiroshi Kurihara, Yi-Fang Li, Rong-Rong He

2020 , 10(3): 383-398  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Selective phytochemicals targeting pancreatic stellate cells as new anti-fibrotic agents for chronic pancreatitis and pancreatic cancer

Puvanesswaray Ramakrishnan, Wei Mee Loh, Subash C. B. Gopinath, Srinivasa Reddy Bonam, Ismail M. Fareez, Rhanye Mac Guad, Maw Shin Sim, Yuan Seng Wu

2020 , 10(3): 399-413  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Therapeutic strategies for the costimulatory molecule OX40 in T-cell-mediated immunity

Yu Fu, Qing Lin, Zhirong Zhang, Ling Zhang

2020 , 10(3): 414-433  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Repurposing antimycotic ciclopirox olamine as a promising anti-ischemic stroke agent

Hongxuan Feng, Linghao Hu, Hongwen Zhu, Lingxue Tao, Lei Wu, Qinyuan Zhao, Yemi Gao, Qi Gong, Fei Mao, Xiaokang Li, Hu Zhou, Jian Li, Haiyan Zhang

2020 , 10(3): 434-446  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Protective role of berberine on ulcerative colitis through modulating enteric glial cells-intestinal epithelial cells-immune cells interactions

Heng Li, Chen Fan, Huimin Lu, Chunlan Feng, Peilan He, Xiaoqian Yang, Caigui Xiang, Jianping Zuo, Wei Tang

2020 , 10(3): 447-461  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Benzydamine inhibits osteoclast differentiation and bone resorption via down-regulation of interleukin-1β expression

Han Saem Sony, Jiae Leey, Hye In Lee, Narae Kim, You-Jin Jo, Gong-Rak Lee, Seong-Eun Hong, Minjeong Kwon, Nam Young Kim, Hyun Jin Kim, Jin Ha Park, Soo Young Lee, Woojin Jeong

2020 , 10(3): 462-474  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Probiotics modulate the microbiota-gut-brain axis and improve memory deficits in aged SAMP8 mice

Xueqin Yang, Dongke Yu, Li Xue, Hui Li, Junrong Du

2020 , 10(3): 475-487  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of a highly selective VEGFR2 kinase inhibitor CHMFL-VEGFR2-002 as a novel antiangiogenesis agent

Zongru Jiang, Li Wang, Xuesong Liu, Cheng Chen, Beilei Wang, Wenliang Wang, Chen Hu, Kailin Yu, Ziping Qi, Qingwang Liu, Aoli Wang, Jing Liu, Guangchen Hong, Wenchao Wang, Qingsong Liu

2020 , 10(3): 488-497  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel small molecule retrograde transport blocker confers post-exposure protection against ricin intoxication

Xu Zhao, Haixia Li, Jia Li, Kunlu Liu, Bo Wang, Yuxia Wang, Xingzhou Li, Wu Zhong

2020 , 10(3): 498-511  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synthesis and biological evaluation of a series of 2-(((5-akly/aryl-1H-pyrazol-3-yl)methyl)thio)-5-alkyl-6-(cyclohexylmethyl)-pyrimidin-4(3H)-ones as potential HIV-1 inhibitors

Yumeng Wu, Chengrun Tang, Ruomei Rui, Liumeng Yang, Wei Ding, Jiangyuan Wang, Yiming Li, Christopher C. Lai, Yueping Wang, Ronghua Luo, Weilie Xiao, Hongbing Zhang, Yongtang Zheng, Yanping He

2020 , 10(3): 512-528  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting peptide-decorated biomimetic lipoproteins improve deep penetration and cancer cells accessibility in solid tumor

Tao Tan, Yuqi Wang, Jing Wang, Zhiwan Wang, Hong Wang, Haiqiang Cao, Jie Li, Yaping Li, Zhiwen Zhang, Siling Wang

2020 , 10(3): 529-545  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Reimaging biological barriers affecting distribution and extravasation of PEG/peptidemodified liposomes in xenograft SMMC7721 tumor

Hailing Tang, Mengjie Rui, Junhua Mai, Wei Guo, Yuhong Xu

2020 , 10(3): 546-556  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short Communication

A systematic strategy for screening therapeutic constituents of Schisandra chinensis (Turcz.) Baill infiltrated blood-brain barrier oriented in lesions using ethanol and water extracts:a novel perspective for exploring chemical material basis of herb medicines

Yiwen Zhang, Xinyan Lv, Jiameng Qu, Xin Zhang, Mingyang Zhang, Hao Gao, Qian Zhang, Ran Liu, Huarong Xu, Qing Li, Kaishun Bi

2020 , 10(3): 557-568  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()