Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 5, 2020-05-25

Reviews

Epigenetic strategies synergize with PD-L1/PD-1 targeted cancer immunotherapies to enhance antitumor responses

Xi Chen, Xiaohui Pan, Wenxin Zhang, Hongjie Guo, Shuyuan Cheng, Qiaojun He, Bo Yang, Ling Ding

2020 , 10(5): 723-733  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Natural products, PGC-1α, and Duchenne muscular dystrophy

Ipek Suntar, Antoni Sureda, Tarun Belwal, Ana Sanches Silva, Rosa Anna Vacca, Devesh Tewari, Eduardo Sobarzo-Sánchez, Seyed Fazel Nabavi, Samira Shirooie, Ahmad Reza Dehpour, Suowen Xu, Bahman Yousefi, Maryam Majidinia, Maria Daglia, Giuseppe D'Antona, Seyed Mohammad Nabavi

2020 , 10(5): 734-745  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Anticancer drug discovery by targeting cullin neddylation

Qing Yu, Yihan Jiang, Yi Sun

2020 , 10(5): 746-765  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Analysis of therapeutic targets for SARS-CoV-2 and discovery of potential drugs by computational methods

Canrong Wu, Yang Liu, Yueying Yang, Peng Zhang, Wu Zhong, Yali Wang, Qiqi Wang, Yang Xu, Mingxue Li, Xingzhou Li, Mengzhu Zheng, Lixia Chen, Hua Li

2020 , 10(5): 766-788  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Identification of the dietary supplement capsaicin as an inhibitor of Lassa virus entry

Ke Tang, Xiaoyu Zhang, Ying Guo

2020 , 10(5): 789-798  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Rociletinib (CO-1686) enhanced the efficacy of chemotherapeutic agents in ABCG2-overexpressing cancer cells in vitro and in vivo

Fanpu Zeng, Fang Wang, Zongheng Zheng, Zhen Chen, Kenneth Kin Wah To, Hong Zhang, Qian Han, Liwu Fu

2020 , 10(5): 799-811  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Berberine prevents primary peritoneal adhesion and adhesion reformation by directly inhibiting TIMP-1

Xin Liu, Yunwei Wei, Xue Bai, Mingqi Li, Huimin Li, Lei Wang, Shuqian Zhang, Xia Li, Tong Zhao, Yang Liu, Rui Geng, Hao Cui, Hui Chen, Ranchen Xu, Heng Liu, Yong Zhang, Baofeng Yang

2020 , 10(5): 812-824  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

NF-κB/HDAC1/SREBP1c pathway mediates the inflammation signal in progression of hepatic steatosis

Yunwei Guo, Xiaoying Zhang, Zhiyun Zhao, Hongyun Lu, Bilun Ke, Xin Ye, Bin Wu, Jianping Ye

2020 , 10(5): 825-836  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Interleukin-27 decreases ghrelin production through signal transducer and activator of transcription 3—mechanistic target of rapamycin signaling

Heng Zhang, Qingjie Li, Yuxin Teng, Yubi Lin, Shaojian Li, Tingfeng Qin, Linxi Chen, Jiana Huang, Hening Zhai, Quan Yu, Geyang Xu

2020 , 10(5): 837-849  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Characterization of organic anion transporting polypeptide 1b2 knockout rats generated by CRISPR/Cas9: a novel model for drug transport and hyperbilirubinemia disease

Xinrun May, Xuyang Shangy, Xuan Qin, Jian Lu, Mingyao Liu, Xin Wang

2020 , 10(5): 850-860  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A new perspective of triptolide-associated hepatotoxicity: the relevance of NF-κB and NF-κB-mediated cellular FLICE-inhibitory protein

Ziqiao Yuan, Zihang Yuan, Muhammad Hasnat, Haoran Zhang, Peishi Liang, Lixin Sun, Zhenzhou Jiang, Luyong Zhang

2020 , 10(5): 861-877  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Exploring the hydrophobic channel of NNIBP leads to the discovery of novel piperidine-substituted thiophene[3,2-d]pyrimidine derivatives as potent HIV-1 NNRTIs

Dongwei Kang, Da Feng, Tiziana Ginex, Jinmi Zou, Fenju Wei, Tong Zhao, Boshi Huang, Yanying Sun, Samuel Desta, Erik De Clercq, Christophe Pannecouque, Peng Zhan, Xinyong Liu

2020 , 10(5): 878-894  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Indole alkaloid glycosides with a 1′-(phenyl)ethyl unit from Isatis indigotica leaves

Qinglan Guo, Dawei Li, Chengbo Xu, Chenggen Zhu, Ying Guo, Haibo Yu, Xiaoliang Wang, Jiangong Shi

2020 , 10(5): 895-902  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Real-time toxicity prediction of Aconitum stewing system using extractive electrospray ionization mass spectrometry

Zi-Dong Qiu, Jin-Long Chen, Wen Zeng, Ying Ma, Tong Chen, Jin-Fu Tang, Chang-Jiang-Sheng Lai, Lu-Qi Huang

2020 , 10(5): 903-912  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Self-assembled small molecule natural product gel for drug delivery: a breakthrough in new application of small molecule natural products

Kangkang Zhiy, Jiacheng Wangy, Haitian Zhao, Xin Yang

2020 , 10(5): 913-927  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Mechanistic insights of the controlled release capacity of polar functional group in transdermal drug delivery system: the relationship of hydrogen bonding strength and controlled release capacity

Zheng Luoy, Chao Liuy, Peng Quan, Degong Yang, Hanqing Zhao, Xiaocao Wan, Liang Fang

2020 , 10(5): 928-945  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()