Acta Pharmaceutica Sinica B


2020 Vol. 10 No. 10, 2020-10-25

Special Column: Natural Product Screening

Editor Profiles: Guest Editors of Special Column “Natural Product Screening”

2020 , 10(10): 1797-1797  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Editorial of Special Column “Natural Product Screening”

Ruin Moaddel, Zhengjin Jiang

2020 , 10(10): 1798-1799  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent advances in screening active components from natural products based on bioaffinity techniques

Xiaofang Hou, Meng Sun, Tao Bao, Xiaoyu Xie, Fen Wei, Sicen Wang

2020 , 10(10): 1800-1813  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nature-derived compounds modulating Wnt/β-catenin pathway: a preventive and therapeutic opportunity in neoplastic diseases

Gianluca Sferrazza, Marco Corti, Gloria Brusotti, Pasquale Pierimarchi, Caterina Temporini, Annalucia Serafino, Enrica Calleri

2020 , 10(10): 1814-1834  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Neutralising effects of small molecule toxin inhibitors on nanofractionated coagulopathic Crotalinae snake venoms

Chunfang Xie, Julien Slagboom, Laura-Oana Albulescu, Govert W. Somsen, Freek J. Vonk, Nicholas R. Casewell, Jeroen Kool

2020 , 10(10): 1835-1845  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Rapid identification and isolation of neuraminidase inhibitors from mockstrawberry (Duchesnea indica Andr.) based on ligand fishing combined with HR-ESI-Q-TOF-MS

Sifan Luo, Linbo Guo, Caimin Sheng, Yumei Zhao, Ling Chen, Chufang Li, Zhengjin Jiang, Haiyan Tian

2020 , 10(10): 1846-1855  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Development of 3-mercaptopropyltrimethoxysilane (MPTS)-modified bone marrow mononuclear cell membrane chromatography for screening anti-osteoporosis components from Scutellariae Radix

Yanqiu Gu, Xiao Chen, Yao Wang, Yue Liu, Leyi Zheng, Xiaoqun Li, Rong Wang, Shaozhan Wang, Shengnan Li, Yifeng Chai, Jiacan Su, Yongfang Yuan, Xiaofei Chen

2020 , 10(10): 1856-1865  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Mitochondrial quality control mechanisms as molecular targets in cardiac ischemia–reperfusion injury

Jin Wang, Hao Zhou

2020 , 10(10): 1866-1879  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The role of lysosome in regulated necrosis

Aqu Alu, Xuejiao Han, Xuelei Ma, Min Wu, Yuquan Wei, Xiawei Wei

2020 , 10(10): 1880-1903  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Modulation of protein fate decision by small molecules: targeting molecular chaperone machinery

Lei Wang, Xiaoli Xu, Zhengyu Jiang, Qidong You

2020 , 10(10): 1904-1925  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Interacting with α7 nAChR is a new mechanism for AChE to enhance the inflammatory response in macrophages

Etta Y. L. Liu, Yingjie Xia, Xiangpeng Kong, Maggie S. S. Guo, Anna X. D. Yu, Brody Z. Y. Zheng, Shinghung Mak, Miranda L. Xu, Karl W. K. Tsim

2020 , 10(10): 1926-1942  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of the first potent proteolysis targeting chimera (PROTAC) degrader of indoleamine 2,3-dioxygenase 1

Mingxing Hu, Weilin Zhou, Yijie Wang, Dongping Yao, Tinghong Ye, Yuqin Yao, Bin Chen, Gongping Liu, Xifei Yang, Wei Wang, Yongmei Xie

2020 , 10(10): 1943-1953  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Structure, property, biogenesis, and activity of diterpenoid alkaloids containing a sulfonic acid group from Aconitum carmichaelii

Qinglan Guoy, Huan Xiay, Yuzhuo Wu, Shuai Shao, Chengbo Xu, Tiantai Zhang, Jiangong Shi

2020 , 10(10): 1954-1965  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Lactoferrin-mediated macrophage targeting delivery and patchouli alcohol-based therapeutic strategy for inflammatory bowel diseases

Yuge Zhao, Yuting Yang, Jiaxin Zhang, Rong Wang, Biyun Cheng, Dipika Kalambhe, Yingshu Wang, Zeyun Gu, Dongying Chen, Bing Wang, Yongzhuo Huang

2020 , 10(10): 1966-1976  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Enhanced stability and efficacy of GEM-TOS prodrug by co-assembly with antimetastatic shell LMWH-TOS

Rong Guoy, Yang Longy, Zhengze Lu, Miao Deng, Penghui He, Man Li, Qin He

2020 , 10(10): 1977-1988  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The large single-copy (LSC) region functions as a highly effective and efficient molecular marker for accurate authentication of medicinal Dendrobium species

Ludan Li, Yu Jiang, Yuanyuan Liu, Zhitao Niu, Qingyun Xue, Wei Liu, Xiaoyu Ding

2020 , 10(10): 1989-2001  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Impact of molecular weight on the mechanism of cellular uptake of polyethylene glycols (PEGs) with particular reference to P-glycoprotein

Tingting Wang, Yingjie Guo, Yang He, Tianming Ren, Lei Yin, John Paul Fawcett, Jingkai Gu, Huimin Sun

2020 , 10(10): 2002-2009  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Increased plasma ACE2 concentration does not mean increased risk of SARS-CoV-2 infection and increased fatality rate of COVID-19

Xueting Li, Ying Liu, Juanjuan Song, Jiuchang Zhong

2020 , 10(10): 2010-2014  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()