Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 3, 2021-03-25

Reviews

Targeting redox-altered plasticity to reactivate synaptic function: A novel therapeutic strategy for cognitive disorder

Pei Wang, Fang Wang, Lan Ni, Pengfei Wu, Jianguo Chen

2021 , 11(3): 599-608  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Hedgehog signaling in gastrointestinal carcinogenesis and the gastrointestinal tumor microenvironment

Jinghui Zhang, Jiajun Fan, Xian Zeng, Mingming Nie, Jingyun Luan, Yichen Wang, Dianwen Ju, Kai Yin

2021 , 11(3): 609-620  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Natural products as LSD1 inhibitors for cancer therapy

Yuan Fang, Chao Yang, Zhiqiang Yu, Xiaochuan Li, Qingchun Mu, Guochao Liao, Bin Yu

2021 , 11(3): 621-631  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Diversity of the reaction mechanisms of SAM-dependent enzymes

Qiu Sun, Mengyuan Huang, Yuquan Wei

2021 , 11(3): 632-650  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Can nanoparticles and nano-protein interactions bring a bright future for insulin delivery?

Ting Zhang, James Zhenggui Tang, Xiaofan Fei, Yanping Li, Yi Song, Zhiyong Qian, Qiang Peng

2021 , 11(3): 651-667  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

S-Allylmercaptocysteine improves alcoholic liver disease partly through a direct modulation of insulin receptor signaling

Pingping Luo, Ming Zheng, Rui Zhang, Hong Zhang, Yingxia Liu, Wei Li, Xiaoming Sun, Qian Yu, George L. Tipoe, Jia Xiao

2021 , 11(3): 668-679  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Isorhapontigenin protects against doxorubicin-induced cardiotoxicity via increasing YAP1 expression

Panxia Wang, Minghui Wang, Yuehuai Hu, Jianxing Chen, Yanjun Cao, Cui Liu, Zhongkai Wu, Juan Shen, Jing Lu, Peiqing Liu

2021 , 11(3): 680-693  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Abrogation of USP7 is an alternative strategy to downregulate PD-L1 and sensitize gastric cancer cells to T cells killing

Zhiru Wang, Wenting Kang, Ouwen Li, Fengyu Qi, Junwei Wang, Yinghua You, Pengxing He, Zhenhe Suo, Yichao Zheng, Hong-Min Liu

2021 , 11(3): 694-707  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A novel SIRT6 activator ameliorates neuroinflammation and ischemic brain injury via EZH2/FOXC1 axis

Tailin He, Jialin Shang, Chenglong Gao, Xin Guan, Yingyi Chen, Liwen Zhu, Luyong Zhang, Cunjin Zhang, Jian Zhang, Tao Pang

2021 , 11(3): 708-726  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Constitutive androstane receptor induced-hepatomegaly and liver regeneration is partially via yes-associated protein activation

Yue Gao, Shicheng Fan, Hua Li, Yiming Jiang, Xinpeng Yao, Shuguang Zhu, Xiao Yang, Ruimin Wang, Jianing Tian, Frank J. Gonzalez, Min Huang, Huichang Bi

2021 , 11(3): 727-737  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ultra-short-course and intermittent TB47-containing oral regimens produce stable cure against Buruli ulcer in a murine model and prevent the emergence of resistance for Mycobacterium ulcerans

Yamin Gao, H. M. Adnan Hameed, Yang Liu, Lingmin Guo, Cuiting Fang, Xirong Tian, Zhiyong Liu, Shuai Wang, Zhili Lu, Md Mahmudul Islam, Tianyu Zhang

2021 , 11(3): 738-749  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A multifunctional cross-validation high-throughput screening protocol enabling the discovery of new SHP2 inhibitors

Yihui Song, Min Zhao, Yahong Wu, Bin Yu, Hong-Min Liu

2021 , 11(3): 750-762  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Functional metabolomics reveal the role of AHR/GPR35 mediated kynurenic acid gradient sensing in chemotherapy-induced intestinal damage

Di Wang, Danting Li, Yuxin Zhang, Jie Chen, Ying Zhang, Chuyao Liao, Siyuan Qin, Yuan Tian, Zunjian Zhang, Fengguo Xu

2021 , 11(3): 763-780  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis and biological evaluation of pyrazolo[3,4-d]pyridazinone derivatives as covalent FGFR inhibitors

Xiaowei Wu, Mengdi Dai, Rongrong Cui, Yulan Wang, Chunpu Li, Xia Peng, Jihui Zhao, Bao Wang, Yang Dai, Dan Feng, Tianbiao Yang, Hualiang Jiang, Meiyu Geng, Jing Ai, Mingyue Zheng, Hong Liu

2021 , 11(3): 781-794  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Design, synthesis, molecular modeling, and biological evaluation of acrylamide derivatives as potent inhibitors of human dihydroorotate dehydrogenase for the treatment of rheumatoid arthritis

Fanxun Zeng, Shiliang Li, Guantian Yang, Yating Luo, Tiantian Qi, Yingfan Liang, Tingyuan Yang, Letian Zhang, Rui Wang, Lili Zhu, Honglin Li, Xiaoyong Xu

2021 , 11(3): 795-809  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Novel PF74-like small molecules targeting the HIV-1 capsid protein: Balance of potency and metabolic stability

Lei Wang, Mary C. Casey, Sanjeev Kumar V. Vernekar, Rajkumar Lalji Sahani, Karen A. Kirby, Haijuan Du, Huanchun Zhang, Philip R. Tedbury, Jiashu Xie, Stefan G. Sarafianos, Zhengqiang Wang

2021 , 11(3): 810-822  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A smart MnO2-doped graphene oxide nanosheet for enhanced chemo-photodynamic combinatorial therapy via simultaneous oxygenation and glutathione depletion

Peng Liu, Xin Xie, Miao Liu, Shuo Hu, Jinsong Ding, Wenhu Zhou

2021 , 11(3): 823-834  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

An injectable micelle-hydrogel hybrid for localized and prolonged drug delivery in the management of renal fibrosis

Xianyan Qin, Yingying Xu, Xu Zhou, Tao Gong, Zhi-Rong Zhang, Yao Fu

2021 , 11(3): 835-847  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()