Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 10, 2021-10-25

Reviews

Application of immune checkpoint targets in the anti-tumor novel drugs and traditional Chinese medicine development

Yuli Wang, Xingyan Zhang, Yuyan Wang, Wenjing Zhao, Huling Li, Lixing Zhang, Xinping Li, Tiejun Zhang, Hongbing Zhang, He Huang, Changxiao Liu

2021 , 11(10): 2957-2972  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

CRISPR-Cas9: A method for establishing rat models of drug metabolism and pharmacokinetics

Jian Lu, Jie Liu, Yuanqing Guo, Yuanjin Zhang, Yeye Xu, Xin Wang

2021 , 11(10): 2973-2982  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Alterations of DNA damage response pathway: Biomarker and therapeutic strategy for cancer immunotherapy

Minlin Jiang, Keyi Jia, Lei Wang, Wei Li, Bin Chen, Yu Liu, Hao Wang, Sha Zhao, Yayi He, Caicun Zhou

2021 , 11(10): 2983-2994  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Natural compounds in the regulation of proteostatic pathways: An invincible artillery against stress, ageing, and diseases

Arun Upadhyay

2021 , 11(10): 2995-3014  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting autophagy using small-molecule compounds to improve potential therapy of Parkinson's disease

Kai Zhang, Shiou Zhu, Jiamei Li, Tingting Jiang, Lu Feng, Junping Pei, Guan Wang, Liang Ouyang, Bo Liu

2021 , 11(10): 3015-3034  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent developments in the medicinal chemistry of single boron atom-containing compounds

Shu Song, Ping Gao, Lin Sun, Dongwei Kang, Jacob Kongsted, Vasanthanathan Poongavanam, Peng Zhan, Xinyong Liu

2021 , 11(10): 3035-3059  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nanomedicine for acute respiratory distress syndrome: The latest application, targeting strategy, and rational design

Qi Qiao, Xiong Liu, Ting Yang, Kexin Cui, Li Kong, Conglian Yang, Zhiping Zhang

2021 , 11(10): 3060-3091  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tools

MCDB: A comprehensive curated mitotic catastrophe database for retrieval, protein sequence alignment, and target prediction

Le Zhang, Lei Zhang, Yue Guo, Ming Xiao, Lu Feng, Chengcan Yang, Guan Wang, Liang Ouyang

2021 , 11(10): 3092-3104  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

TRIB3-GSK-3β interaction promotes lung fibrosis and serves as a potential therapeutic target

Shanshan Liu, Xiaoxi Lv, Xupeng Wei, Chang Liu, Qiao Li, Jiali Min, Fang Hua, Xiaowei Zhang, Ke Li, Pingping Li, Yang Xiao, Zhuowei Hu, Bing Cui

2021 , 11(10): 3105-3119  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

PD0325901, an ERK inhibitor, enhances the efficacy of PD-1 inhibitor in non-small cell lung carcinoma

Min Luo, Yuhui Xia, Fang Wang, Hong Zhang, Danting Su, Chaoyue Su, Chuan Yang, Shaocong Wu, Sainan An, Suxia Lin, Liwu Fu

2021 , 11(10): 3120-3133  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tubeimoside-1 induces TFEB-dependent lysosomal degradation of PD-L1 and promotes antitumor immunity by targeting mTOR

Xiaojia Liu, Mingxiao Yin, Jingwen Dong, Genxiang Mao, Wenjian Min, Zean Kuang, Peng Yang, Lu Liu, Na Zhang, Hongbin Deng

2021 , 11(10): 3134-3149  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

3D disorganization and rearrangement of genome provide insights into pathogenesis of NAFLD by integrated Hi-C, Nanopore, and RNA sequencing

Lina Xu, Lianhong Yin, Yan Qi, Xuemei Tan, Meng Gao, Jinyong Peng

2021 , 11(10): 3150-3164  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Salmonella flagella confer anti-tumor immunological effect via activating Flagellin/TLR5 signalling within tumor microenvironment

Jianxiang Chen, Yiting Qiao, Guo Chen, Cunjie Chang, Heng Dong, Bo Tang, Xiawei Cheng, Xiufeng Liu, Zichun Hua

2021 , 11(10): 3165-3177  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cholesterol-associated lysosomal disorder triggers cell death of hematological malignancy: Dynamic analysis on cytotoxic effects of LW-218

Po Hu, Hui Li, Wenzhuo Sun, Hongzheng Wang, Xiaoxuan Yu, Yingjie Qing, Zhanyu Wang, Mengyuan Zhu, Jingyan Xu, Qinglong Guo, Hui Hui

2021 , 11(10): 3178-3192  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ligand-based substituent-anchoring design of selective receptor-interacting protein kinase 1 necroptosis inhibitors for ulcerative colitis therapy

Jing Zhu, Meng Xin, Congcong Xu, Yuan He, Wannian Zhang, Zhibin Wang, Chunlin Zhuang

2021 , 11(10): 3193-3205  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of a subtype-selective, covalent inhibitor against palmitoylation pocket of TEAD3

Tian Lu, Yong Li, Wenchao Lu, TWGM Spitters, Xueyu Fang, Jun Wang, Simian Cai, Jing Gao, Yanting Zhou, Zhe Duan, Huan Xiong, Liping Liu, Qi Li, Hualiang Jiang, Kaixian Chen, Hu Zhou, Hua Lin, Huijin Feng, Bing Zhou, Christopher L. Antos, Cheng Luo

2021 , 11(10): 3206-3219  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bioresponsive micro-to-nano albumin-based systems for targeted drug delivery against complex fungal infections

Liting Cheng, Miao-Miao Niu, Tong Yan, Zhongyi Ma, Kexin Huang, Ling Yang, Xin Zhong, Chong Li

2021 , 11(10): 3220-3230  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tumor microenvironments self-activated nanoscale metal-organic frameworks for ferroptosis based cancer chemodynamic/photothermal/chemo therapy

Yu Liang, Li Zhang, Chao Peng, Shiyu Zhang, Siwen Chen, Xin Qian, Wanxian Luo, Qing Dan, Yongyan Ren, Yingjia Li, Bingxia Zhao

2021 , 11(10): 3231-3243  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Self-assembled FeS-based cascade bioreactor with enhanced tumor penetration and synergistic treatments to trigger robust cancer immunotherapy

Hao Ren, Jiahui Yong, Qingqing Yang, Zhen Yang, Zhangya Liu, Yan Xu, Hao Wang, Xing Jiang, Wenjun Miao, Xueming Li

2021 , 11(10): 3244-3261  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cancer-specific calcium nanoregulator suppressing the generation and circulation of circulating tumor cell clusters for enhanced anti-metastasis combinational chemotherapy

Dan Li, Yingli Wang, Chang Li, Qiu Wang, Bingjun Sun, Haotian Zhang, Zhonggui He, Jin Sun

2021 , 11(10): 3262-3271  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Cytosolic delivery of the immunological adjuvant Poly I: C and cytotoxic drug crystals via a carrier-free strategy significantly amplifies immune response

Xiaoqing Du, Yuqi Hou, Jia Huang, Yan Pang, Chenlu Ruan, Wei Wu, Chenjie Xu, Hongwei Zhang, Lifang Yin, Wei He

2021 , 11(10): 3272-3285  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Synchronous conjugation of i-motif DNA and therapeutic siRNA on the vertexes of tetrahedral DNA nanocages for efficient gene silence

Xiu Han, Xiang Xu, Ziheng Wu, Zhenghong Wu, Xiaole Qi

2021 , 11(10): 3286-3296  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

TPGS/hyaluronic acid dual-functionalized PLGA nanoparticles delivered through dissolving microneedles for markedly improved chemo-photothermal combined therapy of superficial tumor

Tingting Peng, Yao Huang, Xiaoqian Feng, Chune Zhu, Shi Yin, Xinyi Wang, Xuequn Bai, Xin Pan, Chuanbin Wu

2021 , 11(10): 3297-3309  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Functional identification of the terpene synthase family involved in diterpenoid alkaloids biosynthesis in Aconitum carmichaelii

Liuying Mao, Baolong Jin, Lingli Chen, Mei Tian, Rui Ma, Biwei Yin, Haiyan Zhang, Juan Guo, Jinfu Tang, Tong Chen, Changjiangsheng Lai, Guanghong Cui, Luqi Huang

2021 , 11(10): 3310-3321  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Construction of acetyl-CoA and DBAT hybrid metabolic pathway for acetylation of 10-deacetylbaccatin III to baccatin III

Hao Wang, Bo-Yong Zhang, Ting Gong, Tian-Jiao Chen, Jing-Jing Chen, Jin-Ling Yang, Ping Zhu

2021 , 11(10): 3322-3334  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Commentary

Commentary: PROTACs make undruggable targets druggable: Challenge and opportunity

Bin Lu, Jianpin Ye

2021 , 11(10): 3335-3336  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()