Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 8, 2021-08-30

Editor Profiles

Editor profiles: Guest editors of Special Issue “Hot topic reviews in drug delivery”

2021 , 11(8): 2093-2093  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Editorial

Editorial of Special Issue of Hot Topic Reviews in Drug Delivery

Yongjiu Lv, Wei He, Wei Wu

2021 , 11(8): 2094-2095  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Reviews

Cell membrane-derived vesicles for delivery of therapeutic agents

Quoc-Viet Le, Jaiwoo Lee, Hobin Lee, Gayong Shim, Yu-Kyoung Oh

2021 , 11(8): 2096-2113  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Trends in the biological functions and medical applications of extracellular vesicles and analogues

Yan Zhao, Xiaolu Li, Wenbo Zhang, Lanlan Yu, Yang Wang, Zhun Deng, Mingwei Liu, Shanshan Mo, Ruonan Wang, Jinming Zhao, Shuli Liu, Yun Hao, Xiangdong Wang, Tianjiao Ji, Luo Zhang, Chenxuan Wang

2021 , 11(8): 2114-2135  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tumor-derived exosomes: Nanovesicles made by cancer cells to promote cancer metastasis

Hongwei Chen, Venkata Chengalvala, Hongxiang Hu, Duxin Sun

2021 , 11(8): 2136-2149  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

In vivo delivery of CRISPR-Cas9 therapeutics: Progress and challenges

Matthew Behr, Jing Zhou, Bing Xu, Hongwei Zhang

2021 , 11(8): 2150-2171  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Magnetic systems for cancer immunotherapy

Nicole B. Day, William C. Wixson, C. Wyatt Shields

2021 , 11(8): 2172-2196  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent progress in sono-photodynamic cancer therapy: From developed new sensitizers to nanotechnology-based efficacy-enhancing strategies

Yilin Zheng, Jinxiang Ye, Ziying Li, Haijun Chen, Yu Gao

2021 , 11(8): 2197-2219  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Protease-triggered bioresponsive drug delivery for the targeted theranostics of malignancy

Yanan Li, Cangang Zhang, Guo Li, Guowei Deng, Hui Zhang, Yongbing Sun, Feifei An

2021 , 11(8): 2220-2242  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The reversed intra- and extracellular pH in tumors as a unified strategy to chemotherapeutic delivery using targeted nanocarriers

Edgar Pérez-Herrero, Alberto Fernández-Medarde

2021 , 11(8): 2243-2264  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Influencing factors and strategies of enhancing nanoparticles into tumors in vivo

Mingming Zhang, Shan Gao, Dongjuan Yang, Yan Fang, Xiaojie Lin, Xuechao Jin, Yuli Liu, Xiu Liu, Kexin Su, Kai Shi

2021 , 11(8): 2265-2285  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Emerging nanomedicine-based therapeutics for hematogenous metastatic cascade inhibition: Interfering with the crosstalk between “seed and soil”

Junyu Wu, Yang Long, Man Li, Qin He

2021 , 11(8): 2286-2305  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Evolution of blood–brain barrier in brain diseases and related systemic nanoscale brain-targeting drug delivery strategies

Liang Han, Chen Jiang

2021 , 11(8): 2306-2325  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Recent advances in microneedles-mediated transdermal delivery of protein and peptide drugs

Ting Liu, Minglong Chen, Jintao Fu, Ying Sun, Chao Lu, Guilan Quan, Xin Pan, Chuanbin Wu

2021 , 11(8): 2326-2343  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Microneedle-based devices for point-of-care infectious disease diagnostics

Rachael V. Dixon, Eldhose Skaria, Wing Man Lau, Philip Manning, Mark A. Birch-Machin, S. Moein Moghimi, Keng Wooi Ng

2021 , 11(8): 2344-2361  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Metal-organic frameworks for advanced drug delivery

Siyu He, Li Wu, Xue Li, Hongyu Sun, Ting Xiong, Jie Liu, Chengxi Huang, Huipeng Xu, Huimin Sun, Weidong Chen, Ruxandra Gref, Jiwen Zhang

2021 , 11(8): 2362-2395  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A review of existing strategies for designing long-acting parenteral formulations: Focus on underlying mechanisms, and future perspectives

Yujie Shi, An Lu, Xiangyu Wang, Zakia Belhadj, Jiancheng Wang, Qiang Zhang

2021 , 11(8): 2396-2415  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Oral delivery of proteins and peptides: Challenges, status quo and future perspectives

Quangang Zhu, Zhongjian Chen, Pijush Kumar Paul, Yi Lu, Wei Wu, Jianping Qi

2021 , 11(8): 2416-2448  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

An update on oral drug delivery via intestinal lymphatic transport

Zichen Zhang, Yi Lu, Jianping Qi, Wei Wu

2021 , 11(8): 2449-2468  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

In vitro and in vivo correlation for lipid-based formulations: Current status and future perspectives

Yanping Huang, Qin Yu, Zhongjian Chen, Wei Wu, Quangang Zhu, Yi Lu

2021 , 11(8): 2469-2487  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Opportunities and challenges of three-dimensional printing technology in pharmaceutical formulation development

Mengsuo Cui, Hao Pan, Yupei Su, Dongyang Fang, Sen Qiao, Pingtian Ding, Weisan Pan

2021 , 11(8): 2488-2504  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmaceutical amorphous solid dispersion: A review of manufacturing strategies

Sonal V. Bhujbal, Biplob Mitra, Uday Jain, Yuchuan Gong, Anjali Agrawal, Shyam Karki, Lynne S. Taylor, Sumit Kumar, Qi (Tony) Zhou

2021 , 11(8): 2505-2536  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmaceutical cocrystals: A review of preparations, physicochemical properties and applications

Minshan Guo, Xiaojie Sun, Jiahui Chen, Ting Cai

2021 , 11(8): 2537-2564  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmaceutical strategies to extend pulmonary exposure of inhaled medicines

Yi Guo, Hriday Bera, Changzhi Shi, Li Zhang, Dongmei Cun, Mingshi Yang

2021 , 11(8): 2565-2584  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Delivery strategies of amphotericin B for invasive fungal infections

Xiaochun Wang, Imran Shair Mohammad, Lifang Fan, Zongmin Zhao, Md Nurunnabi, Marwa A. Sallam, Jun Wu, Zhongjian Chen, Lifang Yin, Wei He

2021 , 11(8): 2585-2604  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()