Acta Pharmaceutica Sinica B


2021 Vol. 11 No. 11, 2021-11-25

Reviews

Traditional Chinese medicine in COVID-19

Ming Lyu, Guanwei Fan, Guangxu Xiao, Taiyi Wang, Dong Xu, Jie Gao, Shaoqin Ge, Qingling Li, Yuling Ma, Han Zhang, Jigang Wang, Yuanlu Cui, Junhua Zhang, Yan Zhu, Boli Zhang

2021 , 11(11): 3337-3363  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmacological insights into autophagy modulation in autoimmune diseases

Ming-Yue Wu, Er-Jin Wang, Du Feng, Min Li, Richard D. Ye, Jia-Hong Lu

2021 , 11(11): 3364-3378  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Advances and challenges in the treatment of esophageal cancer

Shiming He, Jian Xu, Xiujun Liu, Yongsu Zhen

2021 , 11(11): 3379-3392  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Applying artificial intelligence for cancer immunotherapy

Zhijie Xu, Xiang Wang, Shuangshuang Zeng, Xinxin Ren, Yuanliang Yan, Zhicheng Gong

2021 , 11(11): 3393-3405  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Personalized medicine of non-gene-specific chemotherapies for non-small cell lung cancer

Wenxiao Jiang, Guiqing Cai, Peter Hu, Yue Wang

2021 , 11(11): 3406-3416  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Gains from no real PAINS: Where ‘Fair Trial Strategy’ stands in the development of multi-target ligands

Jianbo Sun, Hui Zhong, Kun Wang, Na Li, Li Chen

2021 , 11(11): 3417-3432  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting RAS phosphorylation in cancer therapy: Mechanisms and modulators

Yuran Qiu, Yuanhao Wang, Zongtao Chai, Duan Ni, Xinyi Li, Jun Pu, Jie Chen, Jian Zhang, Shaoyong Lu, Chuan Lv, Mingfei Ji

2021 , 11(11): 3433-3446  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Nano-bio interfaces effect of two-dimensional nanomaterials and their applications in cancer immunotherapy

Zhongmin Tang, Yufen Xiao, Na Kong, Chuang Liu, Wei Chen, Xiangang Huang, Daiyun Xu, Jiang Ouyang, Chan Feng, Cong Wang, Junqing Wang, Han Zhang, Wei Tao

2021 , 11(11): 3447-3464  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Sinomenine ester derivative inhibits glioblastoma by inducing mitochondria-dependent apoptosis and autophagy by PI3K/AKT/mTOR and AMPK/mTOR pathway

Xiangjin Zheng, Wan Li, Huanli Xu, Jinyi Liu, Liwen Ren, Yihui Yang, Sha Li, Jinhua Wang, Tengfei Ji, Guanhua Du

2021 , 11(11): 3465-3480  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bruceine D inhibits HIF-1α-mediated glucose metabolism in hepatocellular carcinoma by blocking ICAT/β-catenin interaction

Rui Huang, Lijun Zhang, Jinmei Jin, Yudong Zhou, Hongwei Zhang, Chao Lv, Dong Lu, Ye Wu, Hong Zhang, Sanhong Liu, Hongzhuan Chen, Xin Luan, Weidong Zhang

2021 , 11(11): 3481-3492  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ginsenoside Rg1 ameliorates blood–brain barrier disruption and traumatic brain injury via attenuating macrophages derived exosomes miR-21 release

Kefeng Zhai, Hong Duan, Wei Wang, Siyu Zhao, Ghulam Jilany Khan, Mengting Wang, Yuhan Zhang, Kiran Thakur, Xuemei Fang, Chao Wu, Jianbo Xiao, Zhaojun Wei

2021 , 11(11): 3493-3507  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ablation of Akt2 and AMPKα2 rescues high fat diet-induced obesity and hepatic steatosis through Parkin-mediated mitophagy

Shuyi Wang, Jun Tao, Huaguo Chen, Machender R. Kandadi, Mingming Sun, Haixia Xu, Gary D. Lopaschuk, Yan Lu, Junmeng Zheng, Hu Peng, Jun Ren

2021 , 11(11): 3508-3526  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Integrative lipidomic and transcriptomic study unravels the therapeutic effects of saikosaponins A and D on non-alcoholic fatty liver disease

Xiaojiaoyang Li, Junde Ge, Yajing Li, Yajie Cai, Qi Zheng, Nana Huang, Yiqing Gu, Qi Han, Yunqian Li, Rong Sun, Runping Liu

2021 , 11(11): 3527-3541  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of a potent FKBP38 agonist that ameliorates HFD-induced hyperlipidemia via mTOR/P70S6K/SREBPs pathway

Ping-Ting Xiao, Zhi-Shen Xie, Yu-Jia Kuang, Shi-Yu Liu, Chun Zeng, Ping Li, E-Hu Liu

2021 , 11(11): 3542-3552  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Protocatechuic aldehyde protects cardiomycoytes against ischemic injury via regulation of nuclear pyruvate kinase M2

Xunxun Wu, Lian Liu, Qiuling Zheng, Haiping Hao, Hui Ye, Ping Li, Hua Yang

2021 , 11(11): 3553-3566  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of a small molecule inhibitor of cullin neddylation that triggers ER stress to induce autophagy

Yanan Li, Chaorong Wang, Tiantian Xu, Peichen Pan, Qing Yu, Lei Xu, Xiufang Xiong, Tingjun Hou, Sunliang Cui, Yi Sun

2021 , 11(11): 3567-3584  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Integrated in silico formulation design of self-emulsifying drug delivery systems

Haoshi Gao, Haoyue Jia, Jie Dong, Xinggang Yang, Haifeng Li, Defang Ouyang

2021 , 11(11): 3585-3594  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Self-assembled ternary hybrid nanodrugs for overcoming tumor resistance and metastasis

Xu Cheng, Dapeng Li, Jiaxi Xu, Bing Wei, Qin Fang, Longshun Yang, Yanbing Xue, Xin Wang, Rupei Tang

2021 , 11(11): 3595-3607  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A smart O2-generating nanocarrier optimizes drug transportation comprehensively for chemotherapy improving

Xiaojuan Zhang, Chuanchuan He, Yun Sun, Xiaoguang Liu, Yan Chen, Chen Chen, Ruicong Yan, Ting Fan, Tan Yang, Yao Lu, Jun Luo, Xiang Ma, Guangya Xiang

2021 , 11(11): 3608-3621  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Genetically-engineered “all-in-one” vaccine platform for cancer immunotherapy

Aihua Wu, Yingzhi Chen, Hairui Wang, Ya Chang, Meng Zhang, Pengfei Zhao, Yisi Tang, Qin Xu, Zhuangzhi Zhu, Yang Cao, Yongzhuo Huang

2021 , 11(11): 3622-3635  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pure photosensitizer-driven nanoassembly with core-matched PEGylation for imaging-guided photodynamic therapy

Shenwu Zhang, Yuequan Wang, Zhiqiang Kong, Xuanbo Zhang, Bingjun Sun, Han Yu, Qin Chen, Cong Luo, Jin Sun, Zhonggui He

2021 , 11(11): 3636-3647  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tripodalsporormielones A–C, unprecedented cage-like polyketides with complex polyvdent bridged and fused ring systems

Guodong Chen, Bingxin Zhao, Meijuan Huang, Jia Tang, Yanbing Li, Liangdong Guo, Rongrong He, Dan Hu, Xinsheng Yao, Hao Gao

2021 , 11(11): 3648-3654  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Tricarbocyclic core formation of tyrosine-decahydrofluorenes implies a three-enzyme cascade with XenF-mediated sigmatropic rearrangement as a prerequisite

Zhiguo Liu, Wei Li, Peng Zhang, Jie Fan, Fangbo Zhang, Caixia Wang, Shuming Li, Yi Sun, Shilin Chen, Wenbing Yin

2021 , 11(11): 3655-3664  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Spatial-resolved metabolomics reveals tissue-specific metabolic reprogramming in diabetic nephropathy by using mass spectrometry imaging

Zhonghua Wang, Wenqing Fu, Meiling Huo, Bingshu He, Yaqi Liu, Lu Tian, Wanfang Li, Zhi Zhou, Baili Wang, Jianzhen Xia, Yanhua Chen, Jinfeng Wei, Zeper Abliz

2021 , 11(11): 3665-3677  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short communication