Acta Pharmaceutica Sinica B


2022 Vol. 12 No. 1, 2022-01-25

Reviews

Preliminary evidence for the presence of multiple forms of cell death in diabetes cardiomyopathy

Jinjing Wei, Yongting Zhao, Haihai Liang, Weijie Du, Lihong Wang

2022 , 12(1): 1-17  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting PI3K/AKT signaling for treatment of idiopathic pulmonary fibrosis

Jincheng Wang, Kaili Hu, Xuanyan Cai, Bo Yang, Qiaojun He, Jiajia Wang, Qinjie Weng

2022 , 12(1): 18-32  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Therapeutic regulation of autophagy in hepatic metabolism

Katherine Byrnes, Sophia Blessinger, Niani Tiaye Bailey, Russell Scaife, Gang Liu, Bilon Khambu

2022 , 12(1): 33-49  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The cGAS–STING signaling in cardiovascular and metabolic diseases: Future novel target option for pharmacotherapy

Patrick Kwabena Oduro, Xianxian Zheng, Jinna Wei, Yanze Yang, Yuefei Wang, Han Zhang, Erwei Liu, Xiumei Gao, Mei Du, Qilong Wang

2022 , 12(1): 50-75  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pharmaceutical applications of framework nucleic acids

Liang Chen, Jie Zhang, Zhun Lin, Ziyan Zhang, Miao Mao, Jiacheng Wu, Qian Li, Yuanqing Zhang, Chunhai Fan

2022 , 12(1): 76-91  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pure drug nano-assemblies: A facile carrier-free nanoplatform for efficient cancer therapy

Shuwen Fu, Guanting Li, Wenli Zang, Xinyu Zhou, Kexin Shi, Yinglei Zhai

2022 , 12(1): 92-106  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Symphony of nanomaterials and immunotherapy based on the cancer–immunity cycle

Qianqian Li, Zhaoqing Shi, Fan Zhang, Weiwei Zeng, Dunwan Zhu, Lin Mei

2022 , 12(1): 107-134  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original Articles

Atractylenolide-I covalently binds to CYP11B2, selectively inhibits aldosterone synthesis, and improves hyperaldosteronism

Wenjuan Liu, Zhenqiang Li, Simeng Chu, Xiaoyao Ma, Xiaoying Wang, Min Jiang, Gang Bai

2022 , 12(1): 135-148  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Allosteric inhibition reveals SHP2-mediated tumor immunosuppression in colon cancer by single-cell transcriptomics

Jian Gao, Zhigui Wu, Mingxia Zhao, Rui Zhang, Manru Li, Dongdong Sun, Haibo Cheng, Xianjia Qi, Yuxian Shen, Qiang Xu, Hongqi Chen, Dijun Chen, Yang Sun

2022 , 12(1): 149-166  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Astaxanthine attenuates cisplatin ototoxicity in vitro and protects against cisplatin-induced hearing loss in vivo

Benyu Nan, Zirui Zhao, Kanglun Jiang, Xi Gu, Huawei Li, Xinsheng Huang

2022 , 12(1): 167-181  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The gut microbial metabolite, 3,4-dihydroxyphenylpropionic acid, alleviates hepatic ischemia/reperfusion injury via mitigation of macrophage pro-inflammatory activity in mice

Rui Li, Li Xie, Lei Li, Xiaojiao Chen, Tong Yao, Yuanxin Tian, Qingping Li, Kai Wang, Chenyang Huang, Cui Li, Yifan Li, Hongwei Zhou, Neil Kaplowitz, Yong Jiang, Peng Chen

2022 , 12(1): 182-196  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The disbalance of LRP1 and SIRPα by psychological stress dampens the clearance of tumor cells by macrophages

Yanping Wu, Xiang Luo, Qingqing Zhou, Haibiao Gong, Huaying Gao, Tongzheng Liu, Jiaxu Chen, Lei Liang, Hiroshi Kurihara, Yi-Fang Li, Rong-Rong He

2022 , 12(1): 197-209  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The novel ER stress inducer Sec C triggers apoptosis by sulfating ER cysteine residues and degrading YAP via ER stress in pancreatic cancer cells

Junxia Wang, Minghua Chen, Mengyan Wang, Wenxia Zhao, Conghui Zhang, Xiujun Liu, Meilian Cai, Yuhan Qiu, Tianshu Zhang, Huimin Zhou, Wuli Zhao, Shuyi Si, Rongguang Shao

2022 , 12(1): 210-227  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting PDE4 as a promising therapeutic strategy in chronic ulcerative colitis through modulating mucosal homeostasis

Heng Li, Yao Zhang, Moting Liu, Chen Fan, Chunlan Feng, Qiukai Lu, Caigui Xiang, Huimin Lu, Xiaoqian Yang, Bing Wu, Duowu Zou, Wei Tang

2022 , 12(1): 228-245  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Identification of a novel PHGDH covalent inhibitor by chemical proteomics and phenotypic profiling

Chen Chen, Tianyu Zhu, Xiaoqin Liu, Dongrong Zhu, Yi Zhang, Sifang Wu, Chao Han, Hao Zhang, Jianguang Luo, Lingyi Kong

2022 , 12(1): 246-261  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

DNA damage repair promotion in colonic epithelial cells by andrographolide downregulated cGAS‒STING pathway activation and contributed to the relief of CPT-11-induced intestinal mucositis

Yuanyuan Wang, Bin Wei, Danping Wang, Jingjing Wu, Jianhua Gao, Haiqing Zhong, Yang Sun, Qiang Xu, Wen Liu, Yanhong Gu, Wenjie Guo

2022 , 12(1): 262-273  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of novel KRAS‒PDEδ inhibitors with potent activity in patient-derived human pancreatic tumor xenograft models

Long Chen, Jing Zhang, Xinjing Wang, Yu Li, Lu Zhou, Xiongxiong Lu, Guoqiang Dong, Chunquan Sheng

2022 , 12(1): 274-290  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Discovery of novel 4-phenylquinazoline-based BRD4 inhibitors for cardiac fibrosis

Zhangxu He, Haomiao Jiao, Qi An, Xin Zhang, Dan Zengyangzong, Jiale Xu, Hongmin Liu, Liying Ma, Wen Zhao

2022 , 12(1): 291-307  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

[18F]MAGL-4-11 positron emission tomography molecular imaging of monoacylglycerol lipase changes in preclinical liver fibrosis models

Tuo Shao, Zhen Chen, Jian Rong, Vasily Belov, Jiahui Chen, Andre Jeyarajan, Xiaoyun Deng, Hualong Fu, Qingzhen Yu, Steve H. Rwema, Wenyu Lin, Mikhail Papisov, Lee Josephson, Raymond T. Chung, Steven H. Liang

2022 , 12(1): 308-315  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A NIR fluorescent probe for Vanin-1 and its applications in imaging, kidney injury diagnosis, and the development of inhibitor

Zhenhao Tian, Fei Yan, Xiangge Tian, Lei Feng, Jingnan Cui, Sa Deng, Baojing Zhang, Tian Xie, Shanshan Huang, Xiaochi Ma

2022 , 12(1): 316-325  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bridging the structure gap between pellets in artificial dissolution media and in gastro-intestinal tract in rats

Hongyu Sun, Siyu He, Li Wu, Zeying Cao, Xian Sun, Mingwei Xu, Shan Lu, Mingdi Xu, Baoming Ning, Huimin Sun, Tiqiao Xiao, Peter York, Xu Xu, Xianzhen Yin, Jiwen Zhang

2022 , 12(1): 326-338  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Enhanced uptake and anti-maturation effect of celastrol-loaded mannosylated liposomes on dendritic cells for psoriasis treatment

Long Xi, Zibei Lin, Fen Qiu, Shaokui Chen, Ping Li, Xin Chen, Zhenping Wang, Ying Zheng

2022 , 12(1): 339-352  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Light-controllable charge-reversal nanoparticles with polyinosinic-polycytidylic acid for enhancing immunotherapy of triple negative breast cancer

Lei Fang, Zitong Zhao, Jue Wang, Ping Xiao, Xiangshi Sun, Yaping Ding, Pengcheng Zhang, Dangge Wang, Yaping Li

2022 , 12(1): 353-363  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The osteogenic niche-targeted arsenic nanoparticles prevent colonization of disseminated breast tumor cells in the bone

Cong Liu, Anzhi Hu, Huijuan Chen, Jing Liang, Mancang Gu, Yang Xiong, Chao-Feng Mu

2022 , 12(1): 364-377  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A cyclodextrin-based nanoformulation achieves co-delivery of ginsenoside Rg3 and quercetin for chemo-immunotherapy in colorectal cancer

Dandan Sun, Yifang Zou, Liu Song, Shulan Han, Hao Yang, Di Chu, Yun Dai, Jie Ma, Caitriona M. O'Driscoll, Zhuo Yu, Jianfeng Guo

2022 , 12(1): 378-393  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Accurate construction of cell membrane biomimetic graphene nanodecoys via purposeful surface engineering to improve screening efficiency of active components of traditional Chinese medicine

Qi Hu, Lanlan Jia, Xiaolin Zhang, Aihong Zhu, Sicen Wang, Xiaoyu Xie

2022 , 12(1): 394-405  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Multi-responsive nanotheranostics with enhanced tumor penetration and oxygen self-producing capacities for multimodal synergistic cancer therapy

Shuangquan Gou, Nanxi Chen, Xiaoai Wu, Menghang Zu, Shixiong Yi, Binwu Ying, Fangyin Dai, Bowen Ke, Bo Xiao

2022 , 12(1): 406-423  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

GSH-sensitive polymeric prodrug: Synthesis and loading with photosensitizers as nanoscale chemo-photodynamic anti-cancer nanomedicine

Lei Luo, Yiming Qi, Hong Zhong, Shinan Jiang, Hu Zhang, Hao Cai, Yahui Wu, Zhongwei Gu, Qiyong Gong, Kui Luo

2022 , 12(1): 424-436  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A real-time and modular approach for quick detection and mechanism exploration of DPIs with different carrier particle sizes

Yingtong Cui, Ying Huang, Xuejuan Zhang, Xiangyun Lu, Jun Xue, Guanlin Wang, Ping Hu, Xiao Yue, Ziyu Zhao, Xin Pan, Chuanbin Wu

2022 , 12(1): 437-450  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Bioresponsive immune-booster-based prodrug nanogel for cancer immunotherapy

Xianbin Ma, Shaochen Yang, Tian Zhang, Shuo Wang, Qichao Yang, Yao Xiao, Xiaoxiao Shi, Peng Xue, Yuejun Kang, Gang Liu, Zhi-Jun Sun, Zhigang Xu

2022 , 12(1): 451-466  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Fucoidan-functionalized activated platelet-hitchhiking micelles simultaneously track tumor cells and remodel the immunosuppressive microenvironment for efficient metastatic cancer treatment

Rong Guo, Miao Deng, Xuan He, Mengmeng Li, Jiaxin Li, Penghui He, Houqin Liu, Man Li, Zhirong Zhang, Qin He

2022 , 12(1): 467-482  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()