Acta Pharmaceutica Sinica B


2022 Vol. 12 No. 2, 2022-02-25

Reviews

Mitochondrial complex I as a therapeutic target for Alzheimer's disease

Eugenia Trushina, Sergey Trushin, Md Fayad Hasan

2022 , 12(2): 483-495  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Apolipoprotein E and Alzheimer's disease

Benjamin R. Troutwine, Laylan Hamid, Colton R. Lysaker, Taylor A. Strope, Heather M. Wilkins

2022 , 12(2): 496-510  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting whole body metabolism and mitochondrial bioenergetics in the drug development for Alzheimer's disease

Steven N. Austad, Scott Ballinger, Thomas W. Buford, Christy S. Carter, Daniel L. Smith, Victor Darley-Usmar, Jianhua Zhang

2022 , 12(2): 511-531  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Repurposing non-oncology small-molecule drugs to improve cancer therapy: Current situation and future directions

Leilei Fu, Wenke Jin, Jiahui Zhang, Lingjuan Zhu, Jia Lu, Yongqi Zhen, Lan Zhang, Liang Ouyang, Bo Liu, Haiyang Yu

2022 , 12(2): 532-557  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Metabolic dysregulation and emerging therapeutical targets for hepatocellular carcinoma

Danyu Du, Chan Liu, Mengyao Qin, Xiao Zhang, Tao Xi, Shengtao Yuan, Haiping Hao, Jing Xiong

2022 , 12(2): 558-580  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Medicinal chemistry strategies towards the development of effective SARS-CoV-2 inhibitors

Shenghua Gao, Tianguang Huang, Letian Song, Shujing Xu, Yusen Cheng, Srinivasulu Cherukupalli, Dongwei Kang, Tong Zhao, Lin Sun, Jian Zhang, Peng Zhan, Xinyong Liu

2022 , 12(2): 581-599  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Pulmonary delivery of siRNA against acute lung injury/acute respiratory distress syndrome

Makhloufi Zoulikha, Qingqing Xiao, George Frimpong Boafo, Marwa A. Sallam, Zhongjian Chen, Wei He

2022 , 12(2): 600-620  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Fighting type 2 diabetes: Formulation strategies for peptide-based therapeutics

Carlos Bendicho-Lavilla, Iria Seoane-Viaño, Francisco J. Otero-Espinar, Asteria Luzardo-Álvarez

2022 , 12(2): 621-636  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Original articles

Modulating effects of RAMPs on signaling profiles of the glucagon receptor family

Lijun Shao, Yan Chen, Shikai Zhang, Zhihui Zhang, Yongbing Cao, Dehua Yang, Ming-Wei Wang

2022 , 12(2): 637-650  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

IKKβ mediates homeostatic function in inflammation via competitively phosphorylating AMPK and IκBα

Juan Liu, Yuxin Zhuang, Jianlin Wu, Qiang Wu, Meixian Liu, Yue Zhao, Zhongqiu Liu, Caiyan Wang, Linlin Lu, Yingjiao Meng, Kawai Lei, Xiaojuan Li, Qibiao Wu, Elaine Lai-Han Leung, Zhengyang Guo, Liang Liu, Ting Li

2022 , 12(2): 651-664  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Anti-aging effects of chlorpropamide depend on mitochondrial complex-II and the production of mitochondrial reactive oxygen species

Zhifan Mao, Wenwen Liu, Yunyuan Huang, Tianyue Sun, Keting Bao, Jiali Feng, Alexey Moskalev, Zelan Hu, Jian Li

2022 , 12(2): 665-677  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Aging-elevated inflammation promotes DNMT3A R878H-driven clonal hematopoiesis

Min Liao, Ruiqing Chen, Yang Yang, Hanqing He, Liqian Xu, Yuxuan Jiang, Zhenxing Guo, Wei He, Hong Jiang, Jianwei Wang

2022 , 12(2): 678-691  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Abrogation of HnRNP L enhances anti-PD-1 therapy efficacy via diminishing PD-L1 and promoting CD8+ T cell-mediated ferroptosis in castration-resistant prostate cancer

Xumin Zhou, Libin Zou, Hangyu Liao, Junqi Luo, Taowei Yang, Jun Wu, Wenbin Chen, Kaihui Wu, Shengren Cen, Daojun Lv, Fangpeng Shu, Yu Yang, Chun Li, Bingkun Li, Xiangming Mao

2022 , 12(2): 692-707  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ferroptosis is essential for diabetic cardiomyopathy and is prevented by sulforaphane via AMPK/NRF2 pathways

Xiang Wang, Xinxin Chen, Wenqian Zhou, Hongbo Men, Terigen Bao, Yike Sun, Quanwei Wang, Yi Tan, Bradley B. Keller, Qian Tong, Yang Zheng, Lu Cai

2022 , 12(2): 708-722  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Inhibition of temperature-sensitive TRPV3 channel by two natural isochlorogenic acid isomers for alleviation of dermatitis and chronic pruritus

Hang Qi, Yuntao Shi, Han Wu, Canyang Niu, Xiaoying Sun, KeWei Wang

2022 , 12(2): 723-734  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

The cell cycle inhibitor P21 promotes the development of pulmonary fibrosis by suppressing lung alveolar regeneration

Xiaoxi Lv, Chang Liu, Shanshan Liu, Yunxuan Li, Wanyu Wang, Ke Li, Fang Hua, Bing Cui, Xiaowei Zhang, Jiaojiao Yu, Jinmei Yu, ZhuoWei Hu

2022 , 12(2): 735-746  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Ample dietary fat reduced the risk of primary vesical calculi by inducing macrophages to engulf budding crystals in mice

Huiling Chen, Kaiqiang Hu, Yaru Liang, Yuqi Gao, Chenye Zeng, Kang Xu, Xiaojin Shi, Liyuan Li, Yuemiao Yin, Yi Qiao, Ying Qiu, Qingfei Liu, Zhao Wang

2022 , 12(2): 747-758  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting glutamine utilization to block metabolic adaptation of tumor cells under the stress of carboxyamidotriazole-induced nutrients unavailability

Jing Shi, Rui Ju, Hongting Gao, Yuqing Huang, Lei Guo, Dechang Zhang

2022 , 12(2): 759-773  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A novel PI3K inhibitor XH30 suppresses orthotopic glioblastoma and brain metastasis in mice models

Ming Ji, Dongjie Wang, Songwen Lin, Chunyang Wang, Ling Li, Zhihui Zhang, Jing Jin, Deyu Wu, Yi Dong, Heng Xu, Duo Lu, Xiaoguang Chen

2022 , 12(2): 774-786  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

TGR5 deficiency activates antitumor immunity in non-small cell lung cancer via restraining M2 macrophage polarization

Lifang Zhao, Hongyan Zhang, Xueqing Liu, Shan Xue, Dongfang Chen, Jing Zou, Handong Jiang

2022 , 12(2): 787-800  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Understanding the physiological functions of the host xenobiotic-sensing nuclear receptors PXR and CAR on the gut microbiome using genetically modified mice

Mallory Little, Moumita Dutta, Hao Li, Adam Matson, Xiaojian Shi, Gabby Mascarinas, Bruk Molla, Kris Weigel, Haiwei Gu, Sridhar Mani, Julia Yue Cui

2022 , 12(2): 801-820  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

miR-7/TGF-β2 axis sustains acidic tumor microenvironment-induced lung cancer metastasis

Tao Su, Suchao Huang, Yanmin Zhang, Yajuan Guo, Shuwei Zhang, Jiaji Guan, Mingjing Meng, Linxin Liu, Caiyan Wang, Dihua Yu, Hiu-Yee Kwan, Zhiying Huang, Qiuju Huang, Elaine Lai-Han Leung, Ming Hu, Ying Wang, Zhongqiu Liu, Linlin Lu

2022 , 12(2): 821-837  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Histone deacetylase inhibitors inhibit cervical cancer growth through Parkin acetylation-mediated mitophagy

Xin Sun, Yuhan Shu, Guiqin Ye, Caixia Wu, Mengting Xu, Ruilan Gao, Dongsheng Huang, Jianbin Zhang

2022 , 12(2): 838-852  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

A novel inhibitor of N6-methyladenosine demethylase FTO induces mRNA methylation and shows anti-cancer activities

Guoyou Xie, Xu-Nian Wu, Yuyi Ling, Yalan Rui, Deyan Wu, Jiawang Zhou, Jiexin Li, Shuibin Lin, Qin Peng, Zigang Li, Hongsheng Wang, Hai-Bin Luo

2022 , 12(2): 853-866  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Preclinical evaluation and pilot clinical study of [18F]AlF-labeled FAPI-tracer for PET imaging of cancer associated fibroblasts

Kongzhen Hu, Junqi Li, Lijuan Wang, Yong Huang, Li Li, Shimin Ye, Yanjiang Han, Shun Huang, Hubing Wu, Jin Su, Ganghua Tang

2022 , 12(2): 867-875  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Targeting a cryptic allosteric site of SIRT6 with small-molecule inhibitors that inhibit the migration of pancreatic cancer cells

Qiufen Zhang, Yingyi Chen, Duan Ni, Zhimin Huang, Jiacheng Wei, Li Feng, Jun-Cheng Su, Yingqing Wei, Shaobo Ning, Xiuyan Yang, Mingzhu Zhao, Yuran Qiu, Kun Song, Zhengtian Yu, Jianrong Xu, Xinyi Li, Houwen Lin, Shaoyong Lu, Jian Zhang

2022 , 12(2): 876-889  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Antrodia cinnamomea exerts an anti-hepatoma effect by targeting PI3K/AKT-mediated cell cycle progression in vitro and in vivo

Yan Zhang, Pin Lv, Junmei Ma, Ning Chen, Huishan Guo, Yan Chen, Xiaoruo Gan, Rong Wang, Xuqiang Liu, Sufang Fan, Bin Cong, Wenyi Kang

2022 , 12(2): 890-906  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Natural exosome-like nanovesicles from edible tea flowers suppress metastatic breast cancer via ROS generation and microbiota modulation

Qiubing Chen, Qian Li, Yuqi Liang, Menghang Zu, Nanxi Chen, Brandon S. B. Canup, Liyong Luo, Chenhui Wang, Liang Zeng, Bo Xiao

2022 , 12(2): 907-923  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Enhanced tumor homing of pathogen-mimicking liposomes driven by R848 stimulation: A new platform for synergistic oncology therapy

Xiaobei Cheng, Pei Yu, Xiang Zhou, Jiale Zhu, Yubao Han, Chao Zhang, Lingyi Kong

2022 , 12(2): 924-938  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Inhibiting collagen I production and tumor cell colonization in the lung via miR-29a-3p loading of exosome-/liposome-based nanovesicles

Yan Yan, Cancan Du, Xixi Duan, Xiaohan Yao, Jiajia Wan, Ziming Jiang, Zhongyu Qin, Wenqing Li, Longze Pan, Zhuoyu Gu, Fazhan Wang, Ming Wang, Zhihai Qin

2022 , 12(2): 939-951  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Structurally defined tandem-responsive nanoassemblies composed of dipeptide-based photosensitive derivatives and hypoxia-activated camptothecin prodrugs against primary and metastatic breast tumors

Mengchi Sun, Hailun Jiang, Tian Liu, Xiao Tan, Qikun Jiang, Bingjun Sun, Yulong Zheng, Gang Wang, Yang Wang, Maosheng Cheng, Zhonggui He, Jin Sun

2022 , 12(2): 952-966  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Perfluorooctyl bromide nanoemulsions holding MnO2 nanoparticles with dual-modality imaging and glutathione depletion enhanced HIFU-eliciting tumor immunogenic cell death

Xinping Kuai, Yuefei Zhu, Zheng Yuan, Shengyu Wang, Lin Lin, Xiaodan Ye, Yiping Lu, Yu Luo, Zhiqing Pang, Daoying Geng, Bo Yin

2022 , 12(2): 967-981  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short communication

Letter to the Editor

Peptidoglycan inhibits beigeing of adipose tissue

Hong Chen, Lijun Sun, Lu Feng, Michael Mulholland, Weizhen Zhang, Yue Yin

2022 , 12(2): 990-993  

Abstract ()     Html (0)    PDF ()

Short communication